Content1 | col1

Kreftomsorg og lindrende pleie

Deltid 2 år, Stedbasert

60 fagskolepoeng

 

Utdanningen passer spesielt godt til deg som har gått helse- og oppvekstfag på VGS (tidligere helse- og sosialfag), eller for deg som jobber innen helsesektoren som ønsker større formell kompetanse eller har lederambisjoner.

 

Formelle kvalifikasjoner etter endt studium:
Fagskolekandidat innen kreft og lindrende pleie. 

 

Fagskoleutdanning i kreftomsorg og lindrende pleie gir deg spisskompetanse i arbeid med mennesker med kreftsykdom. Målet er å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard som utøver lindrende omsorg, rehabilitering, og planlegger, organiserer og iverksetter tiltak for å ivareta fysisk og psykisk helse hos mennesker som er kreftsyke.

 

Studiets oppbygning
Studiet er bygget opp med kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppearbeid og prosjekter. I tillegg gjennomfører studentene praktiske prosjekter hvor de er utplassert. Praksisen skjer over 10 uker på heltid. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass hvis den er relevant til studiet.

Jobbmuligheter

Med fagskoleutdanning innen Kreftomsorg og lindrende pleie, kvalifiserer du deg for arbeid innen pleie av alvorlig syke og døende. Du vil finne de fleste jobbene innenfor sykehus, sykehjem og hjemmesykepleien med alvorlig syke og døende pasienter.

 

Inntakskriterier

For å bli tatt inn på studiet må du kvalifisere deg på minst 1 av kriteriene under:

  • fullført og bestått videregående opplæring i helse- og oppvekstfag

  • søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

  • det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.


Relevante ressurser

Råd ved kjøp av Pc »

Studieplan »
Litteraturliste »

Brosjyre (pdf) ››

Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner