Content1 | col1

Helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer

Deltid 2 år, Stedbasert

60 fagskolepoeng

 

Utdanningen passer spesielt godt til deg som har gått helse- og oppvekstfag på VGS (tidligere helse- og sosialfag), eller for deg som jobber innen helsesektoren, men ønsker større formell kompetanse eller har lederambisjoner.

 

Formelle kvalifikasjoner etter endt studium:
Fagskolekandidat i helseadministrasjon.

Studiets oppbygning
Studiet er bygget opp med kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppearbeid og prosjekter. I tillegg gjennomfører studentene praktiske prosjekter hvor de har praksis over 10 uker på heltid. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass hvis den er relevant til studiet.

Jobbmuligheter

Med fagskoleutdanning innen Helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer, vil man finne de fleste jobber innenfor kontor og administrasjon på sykehus, legesenter, saksbehandling og merkantilt på sykehjem.


Inntakskriterier
For å bli tatt inn på studiet må du kvalifisere deg på minst 1 av kriteriene under:

  • fullført og bestått videregående opplæring i helse- og oppvekstfag
  • søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen,kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.
  • det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.

 

Relevante ressurser
Råd ved kjøp av Pc »

Studieplan »

Litteraturliste »

Brosjyre (pdf) ››

Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner