Content1 | col1

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Deltid 2 år, Stedbasert

60 fagskolepoeng

 

Utdanningen passer spesielt godt til deg som har gått helse- og oppvekstfag på VGS (tidligere helse- og sosialfag), eller for deg jobber som innen helsesektoren, men ønsker større formell kompetanse eller har lederambisjoner.

 

Formelle kvalifikasjoner etter endt studium:
Fagskolekandidat i psykisk helsearbeid og rusarbeid.

Studiets oppbygning
Studiet er praktisk lagt opp med kombinasjon av klasseromsundervisning, rollespill, framlegg og gruppearbeid. I tillegg gjennomfører studentene en praksisperiode på totalt 10 uker heltid, og avslutter med et gruppeprosjekt. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass hvis den er relevant til studiet.

Jobbmuligheter

Med fagskoleutdanning innen Psykisk helsearbeid og rusarbeid, vil man finne de fleste jobber innenfor psykiatri-boliger, psykiatri-institusjoner og psykisk helsevern.

Inntakskriterier
For å bli tatt inn på studiet må du kvalifisere deg på minst 1 av kriteriene under:

  • fullført og bestått videregående opplæring i helse- og oppvekstfag
  • søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen,kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.
  • det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.


Relevante ressurser
Råd ved kjøp av Pc »
Studieplan »
Litteraturliste »

Brosjyre (pdf) ››

Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner