Content1 | col1

Elkraft

(Heltid 2 år – deltid 3 år med undervisning 1 dag (0810-1540) og 1 kveld (1700-2105) pr. uke)

 

120 studiepoeng

 

Utdanningen passer spesielt godt til deg som har gått Elektrolinje på VGS eller for deg som jobber som elektriker, men ønsker større formell kompetanse eller har lederambisjoner. En fagskoleingeniør vil kunne få arbeidsoppgaver på mellomledernivå. Etterspørselen etter arbeidskraft med teknisk bakgrunn fra fagskole er allerede stor og forventes å øke ytterligere i de nærmeste årene, på grunn av stort underskudd på denne typen arbeidskraft.

 

Formelle kvalifikasjoner etter endt studie i Elkraft:

  • Tittel: Fagskoleingeniør.

 

Studiets oppbygging:
Studiet er praktisk lagt opp med kombinasjon av klasseromsundervisning og laboratorium. I tillegg gjennomfører studentene praktiske prosjekter, gjerne i samarbeid med eller på oppdrag fra bedrifter som skolen samarbeider med.

Karrieremuligheter:
Arbeid i installasjonsbedrifter og elektrisitetsforsyning
Sakkyndig driftsleder
Kontrollør av elektriske installasjoner
Heisinstallatør
Elektronisk rådgivning
Salg av elektronisk utstyr
Grunnlag for faglærer i videregående skole

Opptakskrav:
For å bli tatt inn på studiet Elkraft må du tilfredsstille minst ett av kravene nedenfor:

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.
  • Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene 1. og 2. år i yrkesfaglige studieretninger.
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.


Relevante ressurser for Elkraft:

Nasjonal plan ››

Litteraturliste 2018-2019 »

 


Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner