Content1 | col3

ADK 1 Resertifiseringskurs


Resertifiseringskurset vil fungere som en oppdatering av sentrale delmål med hovedvekt på nyheter innen bransjen samt også se på feil som er blitt gjort på nyere anlegg. Det er anledning til å ta resertifiseringskurset og få utstedt nytt sertifikat på den datoen ditt ADK1- sertifikat utgår eller fra avtalt dato.

 

Kurset gjennomføres som et samarbeid mellom Fagskolen i Østfold og Kalnes videregående skole.

 

 

 

Tidspunkt: Fredag 24. november 2017 kl. 08:00-15:00 og fredag 1. desember 2017 kl. 08:00–15:00

(med forbehold om et minimum antall deltakere)

 

Sted: Kalnes videregående skole, Sarpsborg. Sandtangen 85, 1712 Grålum

 

Dokumentasjon: ADK-1 sertifikat

 

Kostnad: kr 4.800,-

Dette dekker undervisning, kursmateriell, lunsj og sertifikatavgift

 

Påmeldingsfrist: Mandag 20. nov.

 

Påmelding: Bindende påmelding på e-post til: fagskolen@ostfoldfk.no  eller ring oss på tlf. 69 38 13 00.

 

Merk: Fyll ut dette skjemaet ved påmelding ›› 

 

Temaer i ADK1 resertifiseringskurset

Fra følgende emner;

 • Innføring i VA-sektoren
 • Rørmaterialer
 • Bygging av vann- og avløpsanlegg
 • Etablering av rørgrøft
 • Rørlegging
 • Nivellering og laserbruk
 • Montering av kummer og gategods
 • Istandsetting av vei og oppbygging av vegkroppen
 • Helse-, miljø og sikkerhet
 • Lover, forskrifter og standarder
 • Utslipp fra mindre avløpsanlegg
 • Kvalitetssikring og sluttkontroll
 • Grøftefrie rørleggingsmetoder (no dig)
 • Renovering av ledningsnett


Skriftlig eksamen 1 time

Ved lese- og skrivevansker er det muligheter til å tilpasse eksamen.

 

 

Lenke til Norsk Vann ››

Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner