Content1 | col1

Livsstils- og kroniske sykdommer

Deltid 2 år, Stedbasert

60 fagskolepoeng

 

Hovedfokus på studiet vil være kols, hjerte- og karlidelser, diabetes og sykelig overvekt. Utdanningen er tverrfaglig og er rettet mot arbeidstakere med forskjellig faglig bakgrunn innen helse- og sosialfagene.

 

Studiets oppbygging:

  • Studiet er bygd opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppearbeid og prosjekter
  • Praksisperioden er totalt på 10 uker. Den er obligatorisk og gjenspeiler innholdet i teorimodulene 
  • Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass hvis den er relevant for studiet 
  • Studenter som ikke har praksis fra arbeid med mennesker og/eller som ikke har sitt daglige arbeid innen et egnet fagfelt, kan gjennomføre praksisen på arbeidsplasser som tilbyr helsetjenester

 

Jobbmuligheter

Med fagskoleutdanning innen Livsstil- og kroniske sykdommer, vil man finne de fleste jobber innenfor helsehus, bofellesskap, hjemmetjenester, sykehjem, sykehus, omsorgsbolig, dagsenter og eldresenter.

 

Opptakskrav

Grunnlag for opptak til ettårig fagskoleutdanning i Helsefag - Livsstil- og kroniske sykdommer.

Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra helse- og oppvekstfag/sosialfag. Søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve  Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.

 

Relevante ressurser

Litteraturliste »

Brosjyre (pdf) »

Råd ved kjøp av PC »

 

Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner