Content1 | col1

Barn med særskilte behov (oppvekstfag)

Deltid 2 år, Stedbasert

60 fagskolepoeng

 

Fagskolen i Østfold kunne fra høsten 2016 tilby et nytt studium; «Barn med særskilte behov». Fagskolen har fått midler fra Utdanningsdirektoratet til å etablere nye studieplasser i 2017.

– Vi er veldig glade for å kunne utvide vårt studietilbud i oppvekstfag. Det blir stadig flere barn som trenger ekstra oppfølging, og det er viktig at barnehagene har personell som med en solid fagkompetanse.

 

Hos Fagskolen i Østfold er studieplassene finansiert av Utdanningsdirektoratet for videreutdanning av fagarbeidere i barnehage.

Utdanningen er derfor gratis for deg som er ansatt i en barnehage.

Studiet gjennomføres på deltid over 2 år med en dag/kveld i uken. I tillegg avsettes 1 dag til veiledning ukentlig. Veiledningen tilpasses den enkelte student.

For de som ikke har et ansettelsesforhold i barnehage kan også få opptak, men må da finansiere studiet selv.

 

Økonomiske insentiver

Arbeidsgiver kan søke om tilrettelegging på 50 000 Kr pr. ansatt i barnehage gjennom Fylkesmannen i Østfold. Midlene skal brukes til å tilrettelegge for studiedeltakelse. 

For mer informasjon om midlene les her

For å søke om midler last ned søknadsskjema her

 

Formelle kvalifikasjoner etter endt studium

Du får vitnemål med utdanningsgraden Vocational Diploma.

Fullført studium gir 60 fagskolepoeng.

 

Ansvars- og funksjonsområde

Barnehager må ha god kompetanse i å legge til rette for barn med særskilte behov. Tidlig og god hjelp kan bidra til å forebygge vansker og sosial ulikhet. Fagskoleutdanningen Barn med særskilte behov, legger nettopp vekt på dette.

Gjennom utdanningen vil studenten lære om oppvekstfaget i samfunnet, pedagogikk og didaktikk, helsefremmende og forebyggende arbeid og barn og unge med særskilte behov. Fagskoleutdanningen gjør fagarbeidere godt rustet til å arbeide med barn og unge som har behov for ekstra oppfølging.

 

Finansiering

Studiet er finansiert av Utdanningsdirektoratet. Utgifter til semesteravgift (900,- pr. år) og litteratur må studentene dekke selv.

Studiet er godkjent av NOKUT og gir rett til lån og stipend i Lånekassen.

 

Opptakskrav

  • Studenten må ha fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget eller minimum fem års erfaring (i 100% stilling) fra arbeid i barnehage med barn i alderen 0-6 år. 

  • Studenten må ha et ansettelsesforhold i barnehage under hele studiet.

  • Studenten leverer en bekreftelse fra arbeidsgiver. 

 

Søknadsfrist

Fagskolen tar inn søkere fortløpende fram til oppstart 2017.


Organisering av opplæringen

Studiet inneholder 4 teoriemner, 1 fordypningsemne og praksis. Utdanningen er organisert som et deltidsstudium over 2 år med en kveld i uken.  Det er 10 uker praksis som skal gjennomføres på egen arbeidsplass i samarbeid med arbeidsgiver.

 

Relevante ressurser

Brosjyre »

Råd ved kjøp av Pc »

Litteraturliste »

Studieplan ››

 

 

Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner