Content1 | col2

Avslutning av skoleåret 2016/2017

. Tradisjonen tro ble det holdt skoleavslutning ved Fagskolen i Østfold den 21. juni.Etter åpning av rektor Ketil Solbakke ble det underholdning av .Under følger bilder av klassene med faglærere, rektor og utdanningsleder for de respektive linjene.
Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner