Content1 | col2

Vi søker faglærer i Maskinteknikk (TIP) i 100 % stilling

Maskinteknikk (TIP) ved Fagskolen i Østfold

Fagskolen i Østfold har følgende ledige stilling:

  • 100 % undervisningsstilling / faglærer, maskinteknikk (TIP), med vekt på kompetanse innen maskintekniske fag som for eksempel produktutvikling, tilvirkning og konstruksjon eller ledelse / drift.

 

Du vil få være med på å øke kompetansen til voksne engasjerte studenter med generelt god grunnkunnskap innenfor sine fagretninger.  Du får bidra med undervisning og veiledning, samt være delaktig i planlegging av studentenes og egen hverdag innenfor rammer gitt av lovverk og eier, Østfold Fylkeskommune. Du vil bli en del av et lærerkollegia i et utviklende fagmiljø.

 

Vi ønsker oss ny kollega med følgende kompetanse:

  • Master / Bachelor (sivilingeniør / ingeniør), maskintekniske fag
  • Pedagogisk utdanning (PPU) er en fordel men ingen betingelse (se under)
  • Relevant fagskoleutdanning vil også kunne bli vurdert sammen med relevant praksis.
  • -Ønske om praksisnært og profesjonsrettet undervisning
  • Kunnskap om aktuelle dataverktøy som benyttes innen det maskintekniske fagfeltet vil være en fordel. Dette kan være simuleringsprogram og tegne-/modelleringsprogram
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
  • Gode samarbeidsevner

 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi ønsker å legge til rette for faglig utvikling og setter som krav at PPU (praktisk pedagogisk utdanning) gjennomføres dersom du ikke allerede har relevant pedagogisk utdanning.

 

 

Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn.

Lønn etter avtale. Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Østfold fylkeskommune har gode forsikrings- og pensjonsordninger.

Undervisning vil kunne foregå både på dag- og kveldstid.

 

Fagskolen i Østfold er lokalisert på Værste-området, sentralt i Fredrikstad. Midt i et yrende og voksende bransje- og utdanningsmiljø hvor Fagskolen, sammen med Høgskolen i Østfold, er sentralt plassert blant bl.a.  flere ledende konsulent-/rådgivende ingeniørselskap.

 

Fagskolen er en tertiærutdanning på lik linje med høyskoler og universiteter, altså etter videregående skole. Skolen utdanner mellomledere og Fagskolen i Østfold tilbyr utdanning innen bygg og anlegg, BIM, elektro (elkraft), TIP (maskinteknikk), kjemi (prosessteknikk og matteknikk) og ulike helse- og oppvekstfag. Fagskolen i Østfold tilbyr også kurs og opplæring for næringslivet på oppdrag.

 

For nærmere opplysning om stillingen, ta kontakt med utdanningsleder, teknisk, Heidi Gamlesanne, tlf.: 954 02 667. Vi ber søkere om å benytte fylkets standardiserte elektroniske søknadsskjema merket med

Maskinteknikk (TIP): ID 2096

Kopi av attester og vitnemål medbringes til eventuelt intervju.

Tilsettingen forutsetter at godkjent politiattest fremlegges.

Østfold fylkeskommune praktiserer en prøvetid på 6 måneder. 

Søknadsfrist: 14.06.2017
Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner