Content1 | col3

Kostnader med studier ved Fagskolen i Østfold

Studier ved Fagskolen i Østfold er gratis, men du må selv bekoste læremateriell som bøker, kalkulator, kopiering, osv.

 

Stedbaserte studier

Hvert studieår må du betale en semesteravgift på Kr 900 ved studiestart. Dette dekker studiemateriell og administrasjons gebyr.  


Nettbaserte studier

 

Tekniske fag 

  •  Det tilkommer det en studieavgift på Kr 5000 pr skoleår + Kr 900 (semesteravgift). Totalt Kr 5900 pr. studieår.

 

Helsefag 

  • Ingen kostnader. Du betaler kun ordinær semesteravgift på Kr 900.

 

 

Studielån og stipend

 

Våre studier gir deg rett til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Utdanningene er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

 

 
 

 

 

 

 

 
Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner