Content1 | col3

Informasjon til arbeidsgivere

Hvilke muligheter finnes for å kombinere fagskole og arbeid?


Teknisk:
Fagskolen på deltid innebærer undervisning en dag og en kveld pr. uke over 3 år (2 år for BIM). Dermed går det fint å kombinere jobb og skole. Videre har  studentene et hovedprosjekt som gjennomføres det siste året. Her vil studentene kunne bidra til utvikling i egen bedrift. Eksempel på prosjekt kan være forbedringer av tekniske løsninger i bedriften, eller utprøving av nye løsninger/idéer/oppfinnelser. Det er med andre ord mulighet til å kombinere selv heldagsskole med noe arbeid i bedriften. Vi har tilbud innen heltid, deltid og nettbasert.

 

Helse og oppvekst:
Våre tilbud innen helse og oppvekst er kun på deltid. Studentene går på skolen en dag og en kveld i uken over 2 år. Dermed er det mulig å kunne kombinere jobb og skole. Studentene skal her gjennomføre 10 uker praksis det siste året (12 uker for Barsel- og barnepleie). Skolen disponerer praksisplasser i Østfold, Vestfold og Oslo/Akershus.

Generelt:
Studenter som har fagbrev, svennebrev eller 5 års praksis, kan studere på heltid, deltid eller nettbasert. Fagskoleutdanningen gir en solid plattform som er ettertraktet i arbeidslivet og fagskolen gir med litt tilleggsutdanning mulighet for videre studier til bachelor i ingeniørfag. Det spesielle med fagskolen er at en kan kombinere ny teori og spennende praksis med erfaring. Fagskole gir en selvstendig avsluttet utdanning hvor det er fokus på prosjektstyrt opplæring knyttet opp mot arbeidslivet.

Under overskriften "Hva er kvalitet?" holdt Frode Janborg  (utreder, Forbundet for Ledelse og Teknikk) en tale på årets fagskolekonferanse.  

Hva skal til for å få studentene til å gjennomføre studiene på best mulig måte?
  • Hvordan kan nettstøttet utdanning bidra til kvalitet?
  • I hvilken grad fagskolekandidater kommer i jobb og om arbeidslivet er fornøyd med fagskolekandidatene? Her er en link til talen »

 

Dokumentasjonskrav:

Utdanning/kurs Dersom du søker med fagbrev som bakgrunn:
  • Kopi av vitnemål, på VG2-nivå (tidligere VK1) 
  • Kopi av kompetansebevis/fagbrev innen fagretning (+ evt. andre fagbrev, gir tilleggspoeng)
  • Kopi av lærekontrakt innen fagretningen
  • Dokumentasjon av allmenne fag på VK1-nivå (for søkere med fagbrev tidligere enn 1998)


Praksis

Dersom du søker med praksis som bakgrunn:

  • Kopi av jobbattester som dokumenterer realkompetanse til fagretningen (minimum 5 års praksis)
  • Dokumentasjon av allmenne fag på VK1-nivå, eller likeverdig realkompetanse av disse

 

Søkere med relevant praksis i tillegg til fagbrev:

  • Kopi av jobbattester/fartstid som er relevante for fagretningen du søker deg til (gir poeng i tillegg til fagbrevet)


Link til fagskolene på Østlandet »

Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner