Content1 | col3

Søk opptak

Slik søker du opptak

Søknad i Vigo åpnes 2. januar 2018. Link til Vigo ››

 

Opptakskrav tekniske studier:
 • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.
 • Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i VG1 (grunnkurs) og VG2 (videregående kurs 1) i yrkesfaglige utdanningsprogram (studieretninger).
 • Søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.
 • Søkere med utenlandsk utdanning les mer »

Opptakskrav helse- og oppvekst studier:
 • Fullført og bestått videregående opplæring innen helse- og oppvekstfag.
 • Realkompetanse, gjennom relevant praksis.
 • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.
 • Politiattest må fremlegges før praksisperioden.
 • Søkere med utenlandsk utdanning les mer »

 


Studietilbud          Fordypning Kurskode
Tekniske fag Bygg heltid FTB01H
Bygg deltid FTB01D
  BIM-tekniker, konstruksjon deltid
FTI02D
Elkraft heltid FTE03H
Elkraft deltid FTE03D
Prosessteknikk deltid FTK01D
Prosessteknikk nettbasert FTK01N

Matteknikk deltid FTK02D
Matteknikk nettbasert FTK02N
Maskinteknikk heltid FTT04H
Maskinteknikk deltid FTT04D
Maskinteknikk nettbasert FTT04N
Helsefag Psykisk helsearbeid og rusarbeid
FHH14D
Kreftomsorg og lindrende pleie FHH05D
Helse, aldring og aktiv omsorg
FHH12D
Helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer           FHH03D
Livsstils- og kroniske sykdommer
FHH13D
Barsel og barnepleie FHH07D
  Barsel og barnepleie nettbasert FHH07N
  Logistikk og service i helsetjenesten FHH55N 
Oppvekstfag Barn med særskilte behov FHO01D

 

 

   
 • Kurskoder som slutter med H er heltidsstudier over 2 år.
 • Kurskoder som slutter med D er deltidsstudier over 2 år (Helse- og oppvekstfag), 3 år (alle tekniske studier bortsett fra BIM som går over 2 år)
 • Kurskoder som slutter med N er nettstudier med fellessamlinger over 2 år (helsefag) og 3 år (tekniske studier)
 • For alle Helse- og oppvekst studiene kommer i tillegg praksis på 10 - 12 uker (gjennomsnitt 30 timer pr. uke).
 • Skolenummeret er 70001.

 

Rutiner for søking:

Før søknadsfristen 15. april foregår all søking (bortsett fra til studiet Barn med særskilte behov) i vigo. Dersom du ikke har godkjent karakterer og/eller fag-/svennebrev må du sende bekreftet kopi til skolen. Dette gjelder også for alle manuelle registreringer (for eksempel arbeidspraksis).

Melding om opptak for søkere i vigo: Ca. 15. mai.

Dersom det er ledige plasser er det mulig å sende papirsøknad direkte til skolen etter 15. april. Melding om opptak vil da komme fortløpende etter at skolen overtar fellesopptaket om lag 23. juni.

 

 Lurer du på noe? - Ring 69 38 13 00

Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner