Content1 | col3

Søk opptak

Søknadsskjemaer

Fristen for å søke via Vigo er 15. april. Her ligger link til Vigo

OBS! Alle som søker til Helsefag må kunne fremlegge politiattest før praksisperioden.

 

Opptakskrav tekniske studier:
 • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.
 • Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i VG1 (grunnkurs) og VG2 (videregående kurs 1) i yrkesfaglige utdanningsprogram (studieretninger).
 • Søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.
 • Søkere med utenlandsk utdanning les mer »

Opptakskrav helse- og oppvekst studier:
 • Fullført og bestått videregående opplæring innen helse- og oppvekstfag.
 • Realkompetanse, gjennom relevant praksis.
 • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.
 • Politiattest må fremlegges før praksisperioden.
 • Søkere med utenlandsk utdanning les mer »

 


Fagretning Fordypning Kurskode
Bygg og anlegg Bygg heltid FTB01H
Bygg deltid FTB01D
  BIM-tekniker, konstruksjon deltid
FTI02D
Elektro Elkraft heltid FTE03H
Elkraft deltid FTE03D
Kjemi Prosessteknikk deltid FTK01D
Prosessteknikk nettbasert FTK01N
Matteknikk deltid FTK02D
Matteknikk nettbasert FTK02N
Teknikk og industriell produksjon (TIP) Maskinteknikk heltid FTT04H
Maskinteknikk deltid FTT04D
Maskinteknikk nettbasert FTT04N
Helsefag Psykisk helsearbeid og rusarbeid
FHH14D
Kreftomsorg og lindrende pleie FHH05D
Helse, aldring og aktiv omsorg
FHH12D
Helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer FHH03D
Livsstils- og kroniske sykdommer
FHH13D
Barsel og barnepleie FHH07D
  Barsel og barnepleie Nettstøttet FHH07N
 Oppvekstfag Barn med særskilte behov FHO01D
   
 • Kurskoder som slutter med H er heltidsstudier over 2 år.
 • Kurskoder som slutter med D er deltidsstudier over 2 år (Helse- og oppvekstfag), 3 år (alle tekniske studier bortsett fra BIM som går over 2 år)
 • Kurskoder som slutter med N er nettstudier over 4 år med felles samlinger.
 • For alle Helse- og oppvekst studiene kommer i tillegg praksis på 10 - 12 uker (gjennomsnitt 30 timer pr. uke).
 • Skolenummeret er 70001.

 

Rutiner for søking:

Før søknadsfristen 15. april foregår all søking (bortsett fra til studiet Barn med særskilte behov) i vigo. Dersom du ikke har godkjent karakterer og/eller fag-/svennebrev må du sende bekreftet kopi til skolen. Dette gjelder også for alle manuelle registreringer (for eksempel arbeidspraksis).

Melding om opptak for søkere i vigo: Ca. 15. mai.

Dersom det er ledige plasser er det mulig å sende papirsøknad direkte til skolen etter 15. april. Melding om opptak vil da komme fortløpende etter at skolen overtar fellesopptaket om lag 23. juni.

 

Hva koster opplæringen?

Utdanning ved Fagskolen i Østfold er gratis. Semesteravgift høst/vår kr. 900,-* totalt. Betales i et samlet beløp i høstsemesteret. Dette dekker studiemateriell og adm. gebyr.

* Nettstudenter kr. 5000,- pr skoleår + vanlig semesteravgift.

Du dekker bare utgifter til faglitteratur og kopipenger.

Alle studier ved Fagskolen i Østfold  er godkjent av NOKUT og gir rett til lån og stipend i Lånekassen.

 

 

Lurer du på noe? - Ring 69 38 13 00

Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner