Content1 | col3

Om Fagskolen i Østfold
- Høyere yrkesfaglig utdanning

 

Fagskolen i Østfold tilbyr korte, yrkesrettede utdanninger som bygger på fag-/svennebrev, autorisasjon eller minst fem års relevant praksis. I dag tilbyr vi utdanning innenfor tekniske fag og helse- og oppvekstfag. Fagskolen i Østfold har i dag 40 engasjerte ansatte og i underkant av 500 studenter. 


Skolen ble opprettet i 1989 i lokaler på Jyden fabrikker i Sarpsborg med Byggfag, i 1990 på Borregaard AS med Kjemiprosessfag og i 1993 på gamle Borg videregående skole med Elkraft. Deretter kom Maskinfag i 1995, Næringsmiddelteknikk og Helsefag fra 2000. 

Fra 2012 har skolen endret tilholdssted og er i dag lokalisert på Kråkerøy i Fredrikstad, og er samlokalisert med Høgskolen i Østfold. Fra august 2015 ble navnet endret til Fagskolen i Østfold.

 

Les mer om fagskolen sammenlignet med høgskoler her»

 

Studietilbud          Fordypning Kurskode
Tekniske fag Bygg heltid FTB01H
Bygg deltid FTB01D
  BIM-tekniker, konstruksjon deltid
FTI02D
Elkraft heltid FTE03H
Elkraft deltid FTE03D
Prosessteknikk deltid FTK01D
Prosessteknikk nettbasert FTK01N

Matteknikk deltid FTK02D
Matteknikk nettbasert FTK02N
Maskinteknikk heltid FTT04H
Maskinteknikk deltid FTT04D
Maskinteknikk nettbasert FTT04N
Helsefag Psykisk helsearbeid og rusarbeid
FHH14D
Kreftomsorg og lindrende pleie FHH05D
Helse, aldring og aktiv omsorg
FHH12D
Helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer           FHH03D
Livsstils- og kroniske sykdommer
FHH13D
Barsel og barnepleie FHH07D
  Barsel og barnepleie nettbasert FHH07N
Logistikk og service i helsetjenesten FHH55N
Oppvekstfag Barn med særskilte behov FHO01D

 

Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner