Content1 | col3

Om Fagskolen
- Yrkesrettet utdanning i Østfold

Fagskolen tilbyr korte, yrkesrettede utdanninger som bygger på fag-/svennebrev, autorisasjon eller minst fem års relevant praksis. I dag tilbyr vi utdanning innenfor tekniske fag og helse- og oppvekstfag.

Skolen ble opprettet i 1989 i lokaler på Jyden fabrikker i Sarpsborg med Byggfag, i 1990 på Borregaard AS med Kjemiprosessfag og i 1993 på gamle Borg videregående skole med Elkraft. Deretter kom Maskinfag i 1995, Næringsmiddelteknikk og Helsefag fra 2000. Fra 2012 har skolen endret tilholdssted og er i dag plassert på Kråkerøy ved Fredrikstad, og er samlokalisert med Høgskolen i Østfold. Fra august 2015 ble navnet endret til Fagskolen i Østfold.

Les mer om fagskolen sammenlignet med høgskoler her»

Fagskolen i tall: 
Antall fast ansatte lærere: 28. I tillegg har skolen eksterne forelesere fra aktuelle bransjer.

Linjer:

- Bygg heltid og deltid
- BIM-tekniker, konstruksjon deltid
- Maskinteknikk heltid, deltid og nettbasert
- Elkraft heltid og deltid
- Prosessteknikk og Matteknikk deltid og nettbasert
- Barsel- og barnepleie deltid og nettbasert
- Helse, aldring og aktiv omsorg deltid
- Helseadministrasjon deltid
- Psykisk helsearbeid og rusarbeid deltid
- Kreftomsorg og lindrende pleie deltid
- Livsstils- og kroniske sykdommer deltid

- Barn med særskilte behov

I skoleåret 2016/2017 er det 450 studenter ved Fagskolen i Østfold.
Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner