Content1 | col2

800.000 til å øke digital kompetanse

Prosjektet Matindustrien 4.0 har i samarbeid med Fagskolen i Østfold fått bevilget 800.000 kroner fra myndighetene til å lage en egen fagskoleutdanning i digital kompetanse for en samlet mat- og drikkenæring.

 

 

Regjeringen utlyste i høst 10 millioner kroner som tilskudd til fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse. Det er av denne potten at prosjektet «Matindustrien 4.0» har fått sin bevilgning.

 

– Denne bevilgningen er svært gledelig også for oss i sjømatnæringen. Det vil bidra til å øke kompetansen og gjøre ansatte i bedriftene bedre i stand til å ta i bruk ny teknologi, sier Øyvind André Haram, ansvarlig for kompetanse og rekruttering i Sjømat Norge.

 

De sjømatbaserte og landbaserte matnæringene står for omlag 50.000 ansatte, og deler av næringen ligger i teknologifronten. Ny teknologi og utstyr blir billigere for hvert år og lettere tilgjengelig. Det investeres bredt i moderne produksjonsutstyr, også i sjømatindustrien. NHOs kompetansebarometer viser at næringen er den i Norge som i størst grad har digitalisert og automatisert produksjonen, og tatt i bruk roboter, datastyring og sensorteknologi. Barometeret viser også tydelig at bedriftene i næringen i økende grad etterspør digital kompetanse.

 

Det er NHO Mat og Drikke, Sjømat Norge og NNN som hat gått sammen om et nytt kompetanseprosjekt i mat- og sjømatindustrien – Matindustrien 4.0. Ett av tiltakene i dette prosjektet er å etablere en egen fagskoleutdanning i digital kompetanse i for en samlet mat- og drikkenæring.

 

Bedriftene som ønsker å delta i prosjektet vil få en unik mulighet til å påvirke hvilket innhold en slik videreutdanning i digital kompetanse skal ha, og hvordan utdanningen skal legges til rette slik at flest mulig kan benytte den. Det endelige omfanget i utdanningen vil besluttes i utviklingsprosjektet, men noe ligger allerede fast:

 

I samsvar med hva bedriftene etterspør legges det opp til et landsdekkende tilbud om en kortere fagskoleutdanning tilsvarende 6 måneder heltid, eller 30 studiepoeng. For at kandidatene skal kunne kan kombinere utdanning med jobb, foreslås utdanningen gjennomført som en nettbasert deltidsutdanning med samlinger over 18 måneder.

 

Sentrale områder i utdanningen som skal utredes nærmere i samarbeid mellom Fagskolen i Østfold, Matindustrien 4.0 og deltagende bedrifter er:

 

Prosessoptimalisering, produksjonsstyring og standardisering av prosessene i produksjonen. Emner som samarbeidskultur og et felles fagspråk for sikker kommunikasjon internt og eksternt i bedriften i forbindelse med feilretting og forebyggende vedlikehold, er også relevant.

 


 

Dette er «Matindustrien 4.0»

«Matindustrien 4.0» er et toårig kompetanseprosjekt som setter i gang fra januar 2019 og eies av Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), Sjømat Norge og NHO Mat og Drikke i fellesskap. Som overordnet målsetting skal hovedprosjektet realisere følgende visjon:

 

Bedriftene skal gjennom samarbeid mellom ledelse, tillitsvalgte og de ansatte finne egnede virkemidler og metoder for å tilegne seg kunnskap om å ta i bruk digitalisering og automatisering i sin bedrift. Det legges opp til at 20 bedrifter inviteres inn i prosjektet som samarbeidspartnere og vil få hjelp og veiledning til egne kompetanseprosjekt. Resultater og erfaringer fra prosjektet skal i ettertid komme hele matindustrien til gode.

Publisert 30.11.2018 av sjømatnorge.noIndustri  

Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner