Content1 | col2

Fagskolen i Østfold er en av fire fagskoler som tilbyr fagskoleutdanning i oppvekstfag gratis for barnehageansatte.

Vi kan tilby studieplasser til barnehageansatte i to nye studieår i fagområdet - Barn med særskilte behov.

 

Fagskolen i Østfold er stolt over muligheten til å tilby barnehageansatte gratis fagskoeutdanning i to nye årskull. 

 

 Barn med særskilte behov er en videreutdanning for barne- og ungdomsarbeidere og assistenter med minimum fem års erfaring fra arbeid med barn. Her kan du lese mer om studiet.

 

Utdanningsdirektoratet (Udir) finansierer fagskoleutdanning i oppvekstfag for barnehageansatte og har forlenget avtalen med Fagskolen i Østfold som gir finansiering til studieplasser i to nye årskull. Vi er en av fire utdanningsinstitusjoner som har fått finansiering av studieplasser til barnehageansatte av Udir.

 

Det betyr at Fagskolen i Østfold kan tilby 20 gratis studieplasser til barnehageansatte høsten 2019 og høsten 2020. Det er en god mulighet for ansatte i barnehager å øke sin kompetanse i fagområdet og kan bidra med viktig kompetanse til barnehagen og barnehagebarna. Studiet skal gi studentene verktøy og kunnskap til å planlegge, organisere og iverksette tiltak for barnehagebarn som trenger ekstra oppfølging.


Vi vil anbefale alle barnehageansatte å videreutdanne seg – du blir tryggere i rollen din, barna får bedre og tilpasset veiledning, og barnehagen får økt kompetanse. Jobber du i barnehage og er nysgjerring på utdanningen, anbefaler vi deg å lese dette innlegget fra Fagbladet, hvor tre av våre studenter forteller hvordan de opplevde studiet og kompetansen de har opparbeidet seg gjennom studiet. Les innlegget her. 

 

27.11.2018 / AV: CHRISTINA BANG-OLSEN

Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner