Content1 | col2

Jatak besøker Fagskolen i Østfold for å rekruttere flere fagskoleingeniører til Norges største leverandør av konstruksjonsløsninger i tre

Hans Martin Andersen, konstruksjonssjef i Jatak Are Brug AS gikk ut som fagskoleingeniør fra Fagskolen i Østfold i 2007. Hos Jatak har han jobbet siden 2011 og stortrives i konstruksjonsbedriften som har spesialisert seg på tre.

 

Jatak, STØRST I NORGE!

 

Totalt er det i underkant av 250 medarbeidere i Jatak-gruppen, hvorav 65 konstruktører (sivilingeniører, ingeniører og konstruktører). Dette er kompetanse satt i system. Innenfor alle fagområder er det nedsatt grupper fra samtlige bedrifter som daglig samarbeider og deler kompetanse. Alt til beste for våre kunder. Jatak er markedsleder og største aktør i takstolbransjen i Norge.

 

Jatak konstruerer, beregner og produserer takstoler, bjelkelag, precut og elementer for kvalitetsbevisste byggmestere, entreprenører og husprodusenter.

 

– Vår visjon er «Jatak skaper fremtidens konstruksjonsløsninger i tre!». Vi lever godt på kompetanse og ha dyktige ingeniører, det er hva markedet vil ha. Vi konkurrerer på kvalitet og pris etterpå, forklarer Hans Martin Andersen, Konstruksjonssjef i Jatak Are Brug AS.

 

 

Tenker yrkesfaglig kompetanse

 

Når Jatak AS skal rekruttere ingeniører i sine nøkkelroller, foretrekker de konstruktører som har en kombinert teoretisk og praktisk kompetanse, slik som for eksempel fagskoleingeniører.

 

– Vi verdsetter yrkesfaglig kompetanse. Fagskoleingeniører har praktisk kompetanse kombinert med teknisk kompetanse. Fordelen med å ha en praktisk forståelse for hva som skal tegnes eller beregnes er en stor styrke. En fagskoleingeniør vet hva «de på byggeplass» vil ha og hvordan en god bærekonstruksjon bør se ut, forklarer Hans Martin Andersen.

 

Jatak AS leter stadig etter bedre eller smartere måter å løse konstruksjoner på som kan effektivisere og øke lønnsomheten for vår produksjon og våre kunder. Hos Jatak er man sjef for sitt prosjekt fra start til slutt og har direktedialog med kundene. Konstruktørene må fungere, det er her alt skjer og de har nøkkelroller mot alle avdelingene.

 

 Jatak skal rekruttere 2 nye konstruktører nå og flere stillinger åpner seg til våren. Hans Martin Andersen oppfordrer studentene ved Fagskolen i Østfold å søke på stillingene.

 

Man kan ikke være lat! Men er man proaktiv, er dette en kjempespennende bedrift å jobbe i. Og konstruktørene hos oss trives veldig godt i jobben sin, forteller Hans Martin Andersen.

 

Som konstruktør er det helt klart en stor fordel å ha en praktisk bakgrunn der man har god innsikt i byggeskikk. Det viktigste man tar med seg fra Fagskolen er mekanikken/ Ingeniørfagene. Skal man arbeide som konstruktør må man kunne forstå statikk. Det er ikke slik at hverken en byggingeniør eller en fagskoleingeniør er utlærte når de kommer til oss, men det er veldig viktig at de har et godt fundament å bygge videre på. Det må ikke tas lett på disse fagene og man må også ha gode mattekunnskaper!, sier Hans Martin Andersen.

 

 

Tenker grønt

 

Jatak merker at markedet er sultne på kompetanse på bruk av tre i bygg. Det er en faktor som ligger til grunn for behovet for forsterkninger i staben. Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft mener Norge bør øke bruken av tre i bygg. Miljøpotensialet i byggesektoren er stort og satsningen på tre øker kraftig fremover.

 

Blant annet får bønder finansiell støtte til å benytte trekonstruksjoner i fjøs, som gjør at både miljøet og dyrene får det bedre. Her ser vi Jatak takstoler i tre, levert til landbruksbygg  (Bilder til høyre: 1700m² storfefjøs i Ski).

 

– Vi jobber kun med tre og det er vi stolte av. Treet som byggemateriale er fornybart og miljøvennlig. Bygger man i tre isteden for andre byggematerialer reduserer det utslipp av klimagasser kraftig. 

 

Jatak leter stadig etter bedre eller smartere måter å løse konstruksjoner på som kan effektivisere og øke lønnsomheten for produksjon og kundene. Produktutvikling og innovasjon er viktig for Jatak.

 

– Skal man fortsatt være ledende på markedet må vi stadig fornye oss, avslutter Hans Martin Andersen med.

 

Bilder: Jatak AS, takstoler, Montessoriskole i Drøbak

 

 

NOVEMBER 2018/ AV: CHRISTINA BANG-OLSEN

Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner