Content1 | col2

Fagskoleutdanning gir økt rett til byggeledelse

Nye bestemmelser for bygg- og anleggsnæringen betyr at fagskoleutdannede godkjennes som faglige ledere med utvidet ansvarsrett.

 

Bygg- og anleggsnæringen har lenge hevdet at kravene til godkjenning av ledelse i byggesaker har vært for strenge og ikke tilpasset virkeligheten. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har nå kommet bransjen i møte og har vedtatt endringer som skal gjelde fra 1. desember i år.

En viktig nyhet er at fagskolen får økt anerkjennelse. De nye bestemmelsene innebærer at «faglig ledelse med fagskole» nå kan erklære ansvarsrett og/eller få sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 og prosjektering i tiltaksklasse 2.

Departementet anfører at dette er en oppfølging av fagskolemeldingen og arbeidet med å styrke høyere yrkesfaglig utdanning.

Endringen gjennomføres ved å øke antallet utdanningsnivåer fra fire til fem. Mesterbrev og fagskole deles i to utdanningsnivåer. Fagskolen får dermed økt ansvarsrett i forhold til mesterbrev – i tråd med følgende «stige»:

a) fag- eller svennebrev (eller tilsvarende)
b) mesterbrev eller tilsvarende
c) høyere fagskolegrad med 120 poeng eller tilsvarende
d) bachelorgrad i ingeniørutdanning, høgskolegrad eller tilsvarende grad med 180 studiepoeng.
e) mastergrad i ingeniørutdanning eller arkitektur, sivilarkitekt, sivilingeniør eller tilsvarende grad med 300 studiepoeng

De nye bestemmelsene medfører også krav om at faglig ledelse må være fast ansatt. KMD påpeker at fast ansettelse (for sentral godkjenning) er viktig for å hindre uheldige omgåelser ved at firmaer leier inn faglig ledelse som kanskje oppfyller krav til utdanning og praksis, men som ikke har innflytelse på at arbeidet utføres i tråd med kravene i plan- og bygningsloven.

Kurskode
FTB01H/D/N
 
HELTID
 
DELTID
 
NETTBASERT
Etterspørselen etter fagskoleingeniører innen bygg er stor og økende. Med en fagskoleutdanning står du bedre rustet for framtida i en bransje som er følsom for konjunktursvingninger. Studiet gjør deg kvalifisert til jobber på mellomledernivå både i privat og offentlig sektor.
PUBLISERT: 13.11.18, KL. 12:07 / AV: LARS-LUDVIG RØED
Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner