Content1 | col2

KURS I VENØS BLODPRØVETAKING, LABORATORIE- OG SKIFTESTUEARBEID UTENFOR SYKEHUS

 

 

Kursinnhold

 • Teoretisk og praktisk gjennomgang av utstyr og prosedyrer i venøs blodprøvetaking utenfor sykehus.

 • Praktisk opplæring og øvelse i blodprøvetaking gis av laboratorieansatt ved Sykehuset Østfold.

 • Teoretisk og praktisk opplæring i skiftestuearbeid inkludert observasjon og stell av sår, fjerning av sting/agraffer, øreskylling, subcutane injeksjoner og observasjoner/dokumentasjon ved ProAct.

 • Kurset er utarbeidet etter gjeldende standard og NOKLUS-godkjent.

 

KursstedFagskoleØstfold
kvelder, Mandager kl.17.00–21.00, ukene 42 – 46. Oppstart Mandag 15. oktober 2018.

 

Pris: KR. 6.500,- (Inkluderekursmaterielokursbevis.
TidligerstudentefåhalvpriKr.3.250,-)
Bindendpåmelding. Frist 10.oktober. Kurset fylles opp fortløpende. Kun 16 plasser!

 

KURSET ER FULLBOOKET!

 

 

 

 Kursholdere: Spesialsykepleier og faglærer ved Fagskolen i Østfold Grethe Olava Bakkevold og Laborant Åse Berit Mathisen, Sykehuset Østfold.

 

Kurset er aktuelt for alle grupper helsepersonell som ønsker å oppdatere kunnskap og ferdigheter i blodprøvetaking og skiftestuearbeid. Aktuellyrkesgrupper er; sykepleierehelsesekretærerhelsefagarbeiderehjelpepleiereambulansepersonellvernepleiere.

 

Kurskveld 1

 • Gjennomgang retningslinjer og regelverk. 

 • Pasientbehandling generelt. 

 • Anatomiske og fysiologiske forhold. 

 • Hygiene og smittevern.

 • Gjennomgang av prosedyrer.

 • Praktisk gjennomgang av utstyr.

 

Kurskveld 2

 • Gjennomganlaboratoriearbeidvedlikehold
  okontrolodokumentasjoautstyr.

 • Pre-analytiskforhold, pasientopplysninger
  opasientdokumentasjon.

 • Anatomofysiologi.

 • Prøvetakinapasientemespesiellbehov.

 •  Venøblodprøvetakingpraktiskøvelser.

 

Kurskveld 3

 • Prosedyrer for håndtering, oppbevaring og forsendelse av prøvemateriale, prøvesvar, kvalitetssikring av laboratoriearbeid, herunder kalibreringav utstyr.

 • Feilkilder forbindelsmeprøvetaking.

 • Venøblodprøvetakingpraktiskøvelser.

 • Kapillæprøvetakingpraktiskøvelser.

 

Kurskveld 4

 • Urinprøver og andre aktuelle prøver (ekspektorat, mononukleose, spirometri).

 • Stell av dren og kateter.

 • Praktiske øvelser.

 • Transport og prosessering av prøvemateriale.

 • Observasjoner sår og stell av sår.

 • Øreskylling.

 

Kurskveld 5

 • ProAct- hva, hvordan og hvorfor (observasjon/dokumentasjon).

 • Subcutane injeksjoner og vaksinasjoner.

 • Avslutning med evaluering og utdeling av kursbevis.

 

Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner