Content1 | col2

Vitnemål fra fagskolepoeng til studiepoeng

Den 24. Mai 2018 vedtok Stortinget lov om høyere yrkesfaglig utdanning. Den nye loven trer i kraft 1. juli 2018. For deg som har fagskoleutdanning innebærer det at du har rett på å få skrevet ut nytt vitnemål med studiepoeng frem til 31. desember 2020. Etter denne datoen vil du ikke kunne få nytt vitnemål. 

 

Slik får du omgjort ditt vitnemål til studiepoeng

 

T kontakt med Fagskolen i Østfold og be om et nytt vitnemål med studiepoeng. Fagskolen i Østfold vil starte produksjonen av nye vitnemål fortløpende

 

For  utsendelse av nytt vitnemål må du i tillegg levere originalt vitnemål med fagskolepoeng til Fagskolen i Østfold. Dette gjelder alle vitnemål utskrevet med fagskolepoeng fra Fagskolen i Østfold og tidligere Østfold fagskole.

 

Utdanningsdirektoratet har skrevet et brev til fagskolestudenter omkring prosessen av utsendelse av nytt vitnemål. Her kan du lese brevet, trykk her ›› 

 

Koster det penger?

 

Fagskolen i Østfold vil ta et gebyr på Kr. 1.000,- for saksbehandling ved produksjon av nytt vitnemål. For saksbehandlingen må du beregne to måneder.

 

Ditt originale vitnemål har samme verdi

 

Ditt vitnemål med fagskolepoeng er like mye verdt som nye vitnemål med studiepoeng. 

 

Kunnskapsdepartementet gjør oppmerksom på at det ikke er noen forskjell mellom et vitnemål med studiepoeng og et med fagskolepoeng. Et vitnemål med studiepoeng gir ikke bedre rettigheter, for eksempel til opptak til høyere utdanning. Selv om betegnelsen på oppnådd læringsutbytte og normert studietid endres ved ikrafttredelse av ny lov, er det fremdeles det konkrete læringsutbyttet som skal legges til grunn ved behandling av søknader om fritak for del av universitets- og høyskoleutdanning. Dette medfører at det ikke er noen automatisk kompatibilitet i studiepoeng tatt ved fagskole og studiepoeng tatt ved universitet eller ved høyskoler.

 

Kunnskapsdepartementet har laget et brev som du kan legge ved ditt vitnemål med fagskolepoeng. Brevet bekrefter at betegnelsene fagskolepoeng og studiepoeng tatt ved en fagskole betyr det samme. Derfor kan du velge om du ønsker å få tilsendt et nytt vitnemål. Trykk her for å lese brevet ›› 

 

 

 

Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner