Content1 | col2

Vi søker Kommunikasjonsfaglærer i 100% stilling

Tekniske fag, ved Fagskolen i Østfold

 

Fagskolen i Østfold har følgende ledige stilling:

  • 100 % undervisningsstilling KOMMUNIKASJONSFAGLÆRER, teknisk, med vekt på kompetanse innen yrkesrettet kommunikasjon i form av både engelsk og norsk fagterminologi. I tillegg er det ønskelig med nettlærerkompetanse og / eller spesialutdanning mot norskopplæring av fremmedspråklige og skrive- og lesevansker.

 

Du vil få være med på å øke kompetansen til voksne engasjerte studenter med generelt god grunnkunnskap innenfor sine fagretninger.  Du får bidra med undervisning og veiledning, samt være delaktig i planlegging av studentenes og egen hverdag innenfor rammer gitt av lovverk og eier, Østfold Fylkeskommune. Du vil bli en del av et lærerkollegia i et utviklende fagmiljø.

 

Vi ønsker oss ny kollega med følgende kompetanse:

  • Fullført lærerutdanning eller annen pedagogisk utdanning i kommunikasjon, engelsk og norsk
  • Det vil være en fordel med nettlærerutdanning og/eller spesialutdanning mot norskopplæring av fremmedspråklige, og skrive- og lesevansker
  • Det vil bli lagt vekt på praksisnært og profesjonsrettet undervisning. Tilknytning til og interesse for et eller flere av fagområdene vil kunne være en fordel, men ingen betingelse
  • Kunnskap om relevante dataverktøy, hhv MS Office produkter, som benyttes ved kommunikasjon, samt kunnskap om ulike sosiale medier er nødvendig
  • Kunnskap om relevante dataverktøy som benyttes i nettundervisning vil være en fordel
  • Kunnskap om relevante dataverktøy som kan benyttes i forbindelse med lese- og skrivevansker vil kunne være en fordel
  • Gode samarbeidsegenskaper

 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn.

Lønn etter avtale. Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Østfold fylkeskommune har gode forsikrings- og pensjonsordninger.

Undervisning vil kunne foregå både på dag- og kveldstid.

 

Fagskolen i Østfold er lokalisert på Værste-området, sentralt i Fredrikstad. Midt i et yrende og voksende bransje- og utdanningsmiljø hvor Fagskolen, sammen med Høgskolen i Østfold, er sentralt plassert blant bl.a.  flere ledende konsulent-/rådgivende ingeniørselskap.

 

Fagskolen er en tertiærutdanning på lik linje med høyskoler og universiteter, altså etter videregående skole. Skolen utdanner mellomledere og Fagskolen i Østfold tilbyr utdanning innen bygg og anlegg, BIM, elektro (elkraft), TIP (maskinteknikk), kjemi (prosessteknikk og matteknikk) og ulike helse- og oppvekstfag. Fagskolen i Østfold tilbyr også kurs og opplæring for næringslivet på oppdrag.

 

For nærmere opplysning om stillingen, ta kontakt med utdanningsleder, teknisk, Heidi Gamlesanne, tlf.: 954 02 667. Vi ber søkere om å benytte fylkets standardiserte elektroniske søknadsskjema merket med

Kommunikasjonsfaglærer: ID 2095

Kopi av attester og vitnemål medbringes til eventuelt intervju.

Tilsettingen forutsetter at godkjent politiattest fremlegges.

Østfold fylkeskommune praktiserer en prøvetid på 6 måneder. 

Søknadsfrist: 14.06.2017
Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner