Content1 | col2

Er du vår nye kvalitetsleder?

Ledig stilling ved Fagskolen i Østfold. Søknadsfrist 9. juni 2017.

 

KVALITETSLEDER

 

Fagskolen i Østfold har i dag 40 engasjerte ansatte og 500 studenter. Vi tilbyr 14 utdanningsløp innenfor helse, oppvekst og tekniske utdanninger på et høyere yrkesfaglig nivå. Skolen eies av Østfold fylkeskommune og har beliggenhet i sentrum av Fredrikstad.

   

Fagskolen i Østfold søker kvalitetsleder i 100% stilling. Stillingen som kvalitetsleder vil rapportere til rektor og være en del av skolens ledergruppe. 

 

Ansvar og hovedarbeidsoppgaver:

Kvalitetsleder vil ha et overordnet ansvar for kvalitets- og HMS arbeidet ved Fagskolen i Østfold. Dette arbeidet krever at man:

 • Påser at kravene i lover og forskrifter fra myndighetene etterleves i hele organisasjonen
 • Er en pådriver i det kontinuerlige arbeidet med kvalitetsforbedrende tiltak 
 • Leder og koordinere utvikling av systemene i samarbeid med prosesseierne
 • Veileder og motivere ansatte slik at det blir forståelse og etterlevelse av kvalitetssystemet    
 • Vedlikeholder og videreutvikler overordnet styringssystem for kvalitets- og HMS arbeid
 • Er en pådriver i vedlikehold av skolens nettverk blant yrkessektorene, dette for å kvalitetssikre innholdet i eksisterende og nye utdanninger

   

  Krav til kvalifikasjoner:

  Det stilles krav til utdanning på bachelor- eller masternivå. 

   

  Ønsket kvalifikasjoner: 

 • Erfaring fra kvalitetsledelse i virksomheter  
 • Ledererfaring 
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Gode kommunikasjonsegenskaper i norsk, muntlig og skriftlig

   

  Personlig egnethet vil bli vektlagt.

   

  Vi tilbyr: 

 • En ambisiøs fagskole i utvikling hvor dit bidrag vil være avgjørende
 • En fagskole med mål om fagområdegodkjenning fra NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen)
 • Store muligheter til faglig og personlig utvikling i en organisasjon hvor ansvarlighet og initiativ settes høyt 

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til rektor ved Fagskolen i Østfold, Ketil Solbakke mobil: 959 11 303.

Frist fredag 9. juni 2017.

 

Østfold fylkeskommunes elektroniske søknadskjema skal benyttes - ID 2091

 

 Lønn etter avtale. Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Østfold fylkeskommune har gode forsikrings- og pensjonsordninger. Kvalitetsleder vil ha offentlig tjenestepensjon i KLP.

Østfold fylkeskommune praktiserer prøvetid. Vi gjør oppmerksom på at navn til søkere til stillingen i Østfold fylkeskommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten jfr., offentlighetsloven §25.

 

Østfold fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn.

 

Fagskolen i Østfold

 

Postadresse: Postboks 884, 1670 Kråkerøy

E-post: ostfold.fagskole@ostfoldfk.no

Kontoradresse: Kobberslagerstredet 1, 1671 Kråkerøy

Internett: http://fagskole.ostfoldfk.no/

Telefon: 69 38 13 00

Org.nr.: 980 880 648

 

 

Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner