Content1 | col2

Ny fagskoleutdanning i logistikk og service i helsetjenesten

Sykehuset Østfold har tatt initiativ til en ny fagskoleutdanning i logistikk og service i helsetjenesten. Utdanningen går over to år og tilbys ved Fagskolen i Østfold. Logistikk og service er et stadig viktigere fagområde i moderne sykehusdrift, Fagskolen i Østfold er derfor stolte av at vi nå kan tilby høyere fagskoleutdanningen til en bred yrkesgruppe i både primær- og sekundærhelsetjenesten. Vi fyller opp studieplassene fortløpende, vi oppfordrer alle til å søke!

 

Deltakere på kurs logistikk og service

Utdanningen starter høsten 2017, men allerede i vår fikk et tjuetalls medarbeidere i Sykehuset Østfold en smakebit på hva som er i vente. Under et fem dagers kortversjon ble utdrag fra alle de ulike fagelementene presentert.

 

studenter.jpg

Marivic Johansen, Evangeline Lyder og Anita Killingrød, som til daglig arbeider i renholdsavdelingen, var tre av deltakerne på kurset.

- Vi har lyst til å lære mer, og disse dagene har gjort oss mer nysgjerrige. Det er spennende å lære om hvordan hele sykehuset fungerer, forteller de. Alle tre har lyst til å begynne på fagskoleutdanningen til høsten.

Rådgiver Cecilie Lindvall Kristiansen og spesialrådgiver Anne Lise Gamst i fag- og kompetanseavdelingen har bidratt med å utvikle studieplanen fra SØ i samarbeid med Fagskolen i Østfold. Fagpersoner i sykehuset bidrar i undervisningen. Avdelingssjef for innkjøp og logistikk Glenn Fredriksen er en av dem. Han underviste sykehusets logistikkprinsipper og -system under kurset som ble holdt i vinter.

 

glenn.jpg

-Sykehusets nye driftskonsept er avhengig av en effektiv og korrekt logistikkha°ndtering. Høy kompetanse i logistikk og service er nødvendig for å få effektive arbeidsprosesser og som igjen er en forutsetning for a° sikre gode pasientforløp, sier Fredriksen.

Utdanningen går over to år. Den er nettbasert, men likevel samles deltakerne 3 ganger i semesteret for intensive undervisningsdager. Utdanningen omfatter også 12 uker praksis.

- Målgruppen er medarbeidere innen arbeidsområder hvor kompetanse innen logistikk og service er viktig for primæroppgavene, eksempel servicemedarbeidere, portører, medarbeidere med ansvar for pasientbooking og medarbeidere i sterilsentralen og renholdsavdelingen, forklarer Meisingset.

 

 

 Hva lærer du?

Best mulig kundeservice: Studiet skal være tverrfaglig og ha et klart brukerperspektiv. let med studiet er at du skal lære å forstå betydningen av effektiv og korrekt logistikkhåndtering og å planlegge, organisere, effektivisere og iverksette tiltak i tverrfaglig samarbeid. Denne fagskoleutdanningen sikrer et ensartet faglig nivå for logistikk og service rettet mot helseinstitusjoner.

Logistikk: Rett kompetanse på rett plass blir en stor utfordring i framtidenes helsetjeneste. Vi trenger dyktige fagfolk for å nå  lene for kvalitet og pasientsikkerhet. Du vil lære om pasientforløp, logistikkprinsipper og prosesser, IKT- verktøy, helseøkonomi, pasientsikkerhet og sertifiseringer.

Hygiene og smittevern: Du vil utvikle nødvendige kunnskaper om mikrobiologi og hygiene, praktisk smittevern, HMS og kvalitetssikring.

Arbeidsmetode: Gjennom praksis og teoretiske kunnskaper vil læringsutbytte oppnås gjennom aktiviteter som f.eks. storyline, øvelser, ferdighetstrening, rollespill, diskusjoner og dialoger. I siste del av studiet vil du kunne bruke dine kunnskaper til å fordype deg i et hovedprosjekt. Praksis kan gjennomføres som et utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass. 

 

Les mer om studiet på Fagskolen i Østfolds hjemmesider her

Har du lyst til å søke studieplass? Da laster du ned og fyller ut søknadskjema på våre hjemmesider.

 

Vi gleder oss til å starte opp studiet og håper å se deg til høsten! 


 
Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner