Content1 | col1

Logistikk og service i helsetjenesten

Deltid 2 år, Nettbasert med samlinger

60 studiepoeng

 

I framtidens helsevesen blir rett kompetanse på rett plass en stor utfordring. For å nå målene for kvalitet og pasientsikkerhet er det behov for dyktige fagfolk og helsesektoren har et stort behov for medarbeidere med kompetanse innen logistikk og service. En fagskoleutdanning i Logistikk og service i helsetjenesten vil bidra til å dekke en mangel på formell kompetanse innen området. Det haster å utdanne denne faggruppen tilpasset et moderne helsevesen. Studiet rekrutterer studenter fra flere tverrfaglige faggrupper.

  En effektiv og korrekt logistikkhåndtering er en forutsetning for å sikre gode pasientforløp og er et viktig bidrag til å gi gode helsetjenester. Studiet utdanner reflekterte yrkesutøvere som forstår betydningen av effektiv og korrekt logistikkhåndtering og som har fokus på logistikk, service, fremtidens helsevesen, samhandling med andre yrkesgrupper, hygiene og praktisk smittevern.  Medarbeidere med formell kompetanse i logistikk og service er og vil være kritisk viktig dersom helsevesenet skal kunne effektivisere det daglige arbeidet og gi gode tjenester.

   

  Opptakskrav

  For å bli tatt opp på studiet må minst ett av kriteriene under være oppfylt.

   

  1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål som:

  • Helsefagarbeider, omsorgsarbeider eller hjelpepleier
  • Portør
  • Helsesekretær, eller tannhelsesekretær.
  • IKT-servicefaget, logistikkfaget og kontor- og administrasjonsfaget.

   

   Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen og før skolestart, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

   

  2. Søkere som kan dokumentere minst 5 års relevant arbeidspraksis uten fagbrev, og med realkompetase i felles allmenne fag som tilsvarer læreplanen for VG1 og VG2 i yrkesfaglige studieretninger.

   

  I tillegg må politiattest fremlegges ved opptak.

   

  Søkere med utenlandsk utdanning:

  • Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende norsk ettårig fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag.

  • Søkere utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør, og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i de felles allmenne fagene tilsvarende Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige studieretninger i Kunnskapsløftet 2006.

  • Søkere må ha kunnskaper i norsk tilsvarende test for høyere nivå med minimum ferdighetsnivå på B2.

  • Søkere som har utenlandsk utdanning, godkjent i Norge, må også være autorisert i Norge ved inntak til fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag.

  • Politiattest må fremlegges ved opptak.

   
   

  Praktiske opplysninger om studiet

  Studiet er nett- og samlingsbasert og går over to år med tre samlinger pr. semester. Praksis foregår som utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass i en periode over 12 uker. For studenter som ikke har relevant arbeidsplass i helsevesenet vil skolen sørge for praksisplass.

   

  Studiet består av fire hovedemner i tillegg til praksis:

  • Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene
  • Hygiene og smittevern
  • Logistikk og service i helsevesenet
  • Hovedprosjekt

   

  Hvor finner du arbeid innen logistikk og service i helsetjenesten?

  Utdanningen kvalifiserer deg til mange typer jobber innen logistikk og service i både spesialist- og kommunehelsetjenesten og andre typer helseinstitusjoner. Fagskoleutdannede innen logistikk og service i helsetjenesten kan arbeide med logistikkforløp innen pasientbooking, pasientforløp, service, varelogistikk og/eller sterilforsyning. 

   

  Innen 1. mai kommer det oppdaterte litteraturlister og studieplaner.

   

  Relevante ressurser

  Litteraturliste 2017-2019 ›› 

  Samlinger for logistikk og service i helsetjenesten skoleåret 2018/19 ››

   

               • Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner