Content1 | col1

Logistikk og service i helsetjenesten

Deltid 2 år, Nettbasert med samlinger

60 fagskolepoeng

 

Utdanningen passer spesielt godt til deg som har yrkesfaglig utdanning, eller for deg som jobber innen helsesektoren som ønsker høyere formell kompetanse.

 

Opptakskrav
For å bli tatt inn på studiet må du kvalifisere deg på minst ett av kriteriene under: 

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål som:   

     - Helsefagarbeider, omsorgsarbeider eller hjelpepleier

     - Portør 

     - Helsesekretær

     - Tannhelsesekretær

     - IKT-servicefaget

     - Logistikkfaget

     - Kontor- og administrasjonsfaget

  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.
  • Søkere med minimum fem års relevant yrkespraksis (omregnet til heltidsstilling), kan tildeles plass.
  • Søkere med utenlandsk utdanning, må dokumentere opplæring (tilsvarende Vg1 og Vg2) og praksis ved autorisert translatør. Du må ha kunnskaper i norsk ved ferdighetsnivå B1-2.

 

Studiets oppbygging

Nettbasert utdanning, deltid over 2 år, med samlinger. Det vil være 3 samlinger pr. semester.

Studiet er lagt opp med 4 emner med teoretisk innhold og praksis (12 uker).

Studenter vil ha praksis som utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass. For studenter som ikke har arbeidsplass i helsevesenet, vil skolen skaffe egnet praksisplass til studenten. Læringsutbyttet i praksisperioden vil være førende for bestått/ikke bestått praksisperiode.

 

Søknadsfrist

Fagskolen tar inn søkere fortløpende fram til oppstart høsten 2017.

 

Jobbmuligheter

En fagskoleutdanning i Logistikk og service i helsetjenesten vil bidra til å dekke en mangel på formell kompetanse innen området i helsevesenet. Medarbeidere med formell kompetanse i logistikk og service er og vil være kritisk viktig dersom helsevesenet skal kunne effektivisere det daglige arbeidet. En effektiv og korrekt logistikkhåndtering er en forutsetning for å sikre gode pasientforløp og vil bli et viktig bidrag til å gi gode helsetjenester innenfor dette fagområdet. Utdanningen har fokus på fremtidens helsevesen, samhandling med andre yrkesgrupper, hygiene og smittevern og logistikk og service i helsetjenesten.

 

Ta kontakt med oss

For nærmere opplysninger, send oss en epost: fagskolen@ostfoldfk.no eller ring oss på 69 38 13 00

 

Relevante ressurser

Studieplan 2017-2019 ››

Litteraturliste 2017-2019 ››

Brosjyre (pdf) »

Råd ved kjøp av Pc »

Samlinger for nettbaserte helseutdanninger skoleåret 2017/18                      

Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner