Content1 | col1

Logistikk og service i helsetjenesten

Deltid 2 år, Nettbasert med samlinger

60 fagskolepoeng

 

I framtidens helsevesen blir rett kompetanse på rett plass en stor utfordring. For å nå målene for kvalitet og pasientsikkerhet er det behov for dyktige fagfolk og helsesektoren har et stort behov for medarbeidere med kompetanse innen logistikk og service. En fagskoleutdanning i Logistikk og service i helsetjenesten vil bidra til å dekke en mangel på formell kompetanse innen området. Det haster å utdanne denne faggruppen tilpasset et moderne helsevesen. Studiet rekrutterer studenter fra flere tverrfaglige faggrupper.

  En effektiv og korrekt logistikkhåndtering er en forutsetning for å sikre gode pasientforløp og er et viktig bidrag til å gi gode helsetjenester. Studiet utdanner reflekterte yrkesutøvere som forstår betydningen av effektiv og korrekt logistikkhåndtering og som har fokus på logistikk, service, fremtidens helsevesen, samhandling med andre yrkesgrupper, hygiene og praktisk smittevern.  Medarbeidere med formell kompetanse i logistikk og service er og vil være kritisk viktig dersom helsevesenet skal kunne effektivisere det daglige arbeidet og gi gode tjenester.

   

  Opptakskrav

  For å bli tatt opp på studiet må minst ett av kriteriene under være oppfylt.

   

  1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål som:

  • Helsefagarbeider, omsorgsarbeider eller hjelpepleier
  • Portør
  • Helsesekretær, eller tannhelsesekretær.
  • IKT-servicefaget, logistikkfaget og kontor- og administrasjonsfaget.

   

   Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen og før skolestart, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

   

  2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

   

  Praktiske opplysninger om studiet

  Studiet er nett- og samlingsbasert og går over to år med tre samlinger pr. semester. Praksis foregår som utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass i en periode over 12 uker. For studenter som ikke har relevant arbeidsplass i helsevesenet vil skolen sørge for praksisplass.

   

  Studiet består av fire hovedemner i tillegg til praksis:

  • Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene
  • Hygiene og smittevern
  • Logistikk og service i helsevesenet
  • Hovedprosjekt

   

  Hvor finner du arbeid innen logistikk og service i helsetjenesten?

  Utdanningen kvalifiserer deg til mange typer jobber innen logistikk og service i både spesialist- og kommunehelsetjenesten og andre typer helseinstitusjoner. Fagskoleutdannede innen logistikk og service i helsetjenesten kan arbeide med logistikkforløp innen pasientbooking, pasientforløp, service, varelogistikk og/eller sterilforsyning. 

   

  Innen 1. mai kommer det oppdaterte litteraturlister og studieplaner.

   

  Relevante ressurser

  Studieplan 2017-2019 ››

  Litteraturliste 2017-2019 ››

  Brosjyre (pdf) »

  Råd ved kjøp av Pc »

  Samlinger for logistikk og service i helsetjenesten skoleåret 2018/19 ››

   

               • Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner