Content1 | col2

Elkraft på besøk til Borregaard

.

Elkraftklassene var på besøk til Borregaard AS i Sarpsborg for å se på energiforsyningen ved fabrikken, og hvordan den var bygget opp. Våren 2012 byttet bedriften (med unntak av kraftverket) navn fra "Borregaard Industries Limited", til "Borregaard AS". Grunnen til at kraftverket beholdt sitt gamle navn var at Orkla ville beholde kraftverket. Vannkraftverket ble nemlig bygget før hjemfallsretten trådte i kraft og konsernet kan dermed beholde det til evig tid. 18. oktober 2012 ble Borregaard skilt ut av Orkla og notert på børsen, og har nå blitt "mindre" med tanke på diverse eierskap bedriften hadde før fusjonen med Orkla. Kraftverket ble kraftig utbygget og modernisert i årene 1936-1945. Anlegget hadde fra da av seks aggregater frem til 1995 da to av dem ble faset ut etter å ha stått i drift siden ca 1915. I 2009 ble denne plassen påny tatt i bruk ved at det ble installert to nye kinesiske aggregater. Disse vil i det vesentlige bare komme i drift i flomperioden i mai-juni da det kan passere opp til 1 500 m³/s i fossen.

De som tok imot oss var Arne Grindheim og Øivind Thomassen. Først ble vi vist inntaket til fabrikkene hvor både Hafslund og Borregaard leverte strøm.

Deretter ble vi vist inntaket av vannkraft og hvordan det det var bygget opp. Videre var det vannets gang ned til turbinene, aggregatene som produserte strømmen og til slutt kontrollrommet.

Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner