Content1 | col2

NHO Oslo og Akerhus og Østfold vil ha flere med fagskoleutdanning

.

NHO Oslo og Akerhus vil ha flere med fagskoleutdanning.

Bedriftene i Akerhus har et stort behov for å ansatte folk med fagskoleutdanning. Hvis flere skal velge å utdanne seg ved fagskolene, må de fremstå som like attraktive som universiteter og høyskoler.På bildet er Nina Solli, regiondirektør NHO Oslo og Akerhus.

Les mer om saken her»

Bedriftene i Østfold skriker etter fagskoleutdannende.

En solid fagskoleutdanningssektor er en forutsetning for et vellykket yrkesfagløft, fordi fagskolene utgjør en viktig utdannings og karrierevei for denne yrkesgruppen. Regjeringen er i gang med å jobbe frem en stortingsmelding som skal styrke fagskolene. Den legges frem denne høsten. Vi er opptatt av å understreke næringslivets behov for kort og praktisk samt yrkesrettet fagskoleutdanning. Fagskolen i Østfold er en sentral aktør for å møte de kommende kompetanseutfordringene i forbindelse med omstilling på både kort og lang sikt. Sier Roald Gulbrandsen, NHO Østfold. Les mer »

Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner