Content1 | col2

Avslutning av skoleåret 2015/2016

Skoleavslutning med utdeling av vitnemål. Tradisjonen tro ble det holdt skoleavslutning ved Fagskolen i Østfold den 15. juni. Etter åpning av rektor Ketil Solbakke ble det underholdning av Vigdis og Frank Wisur. Under følger bilder av klassene med faglærere, rektor og utdanningsleder for de respektive linjene.
Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner