Content1 | col2

Fagskoleutdanning gir høyere lønn

Endelig får fagarbeiderne lønn for å ta etterutdanning på fagskole. Det er en stor seier for Delta. Dette har vært en kampsak for oss, sier Deltaleder Erik Kollerud.

 

Gjelder fra 1.8.2017

- Den nye stillingsgruppen for fagarbeidere med fagskoleutdanning gjelder først fra 1. august 2017. Opprykket gjelder kommunale fagarbeiderstillinger med ett års relevant fagskoleutdanning (minimum 60 fagskolepoeng). Dette har, gjennom mange hovedoppgjør, vært et viktig krav for Delta og for Helsefagarbeideren i Delta. Det betyr at økt kompetanse gjennom fagskoleutdanning (60 fagskolepoeng) for helsefagarbeideren nå gir uttelling på alle ansiennitetsnivåer med kr. 20.000 per år. Vi er svært glade for å ha kommet i mål med denne saken, sier Erik Kollerud.

Ambisiøse helsefagarbeidere

- Arbeidslivet blir stadig mer spesialisert. Vi innen helsefag følger med i samfunnsutviklingen og mange går fra generalist til spesialist. En rekke helsefagarbeidere tar relevant fagskoleutdanning i forhold til deres jobb innen temaer som for eksempel kreftomsorg, demens og barnepleie med flere. Denne innsatsen er svært samfunnsnyttig og vi er glade for at 60 fagskolepoeng endelig premieres med et lønnsopprykk. Det er også med på å høyne statusen til et tradisjonelt lavtlønnet kvinneyrke, sier leder av Helsefagarbeiderne Jette Dyrnes i Delta.

Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner