Content1 | col2

Nytt studie ved Fagskolen i Østfold

Fagskolen i Østfold kan fra høsten 2016 tilby et nytt studium; «Barn med særskilte behov». Fagskolen, som holder til på Kråkerøy i Fredrikstad, har fått midler fra Utdanningsdirektoratet til å etablere 30 nye studieplasser.

– Vi er veldig glade for å kunne utvide vårt studietilbud i oppvekstfag. Det blir stadig flere barn som trenger ekstra oppfølging, og det er viktig at barnehagene har personell som med en solid fagkompetanse kan møte dette behovet, sier Ketil Solbakke, rektor ved Fagskolen i Østfold.

Utdanningen tilbys som et deltidsstudium over to år (fire semestre). Studentene som tas opp, må under hele studiet ha et ansettelsesforhold i en barnehage. Ti praksisuker er obligatorisk, og disse skal gjennomføres som prosjekt på egen arbeidsplass, i samarbeid med arbeidsgiveren.

De nye studentene på «Barn med særskilte behov» må enten ha fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget eller kunne dokumentere realkompetanse. Realkompetansen innebærer minimum fem års arbeid (i 100 prosent stilling) i barnehage med barn i alderen 0-6 år. Alle barnehager i Østfold vil bli særskilt orientert om den nye utdanningen.

Bakgrunnen for det nye studiet er altså at stadig flere barn i Norge trenger særskilt oppfølging. I forskningsrapporten «Kompetansebehov i barnehagen» (utarbeidet for Kunnskapsdepartementet 2012) meldte de ansatte i barnehagene at barn med spesielle behov er et av områdene der kompetanseheving trengs mest. Antallet elever som får spesialundervisning, øker for hvert skoletrinn. Det er derfor viktig å sette inn tiltak i tidlig alder og å utdanne kompetent personell.

Ansvars- og funksjonsområde.

De som arbeider i barnehage må ha god kompetanse i å legge til rette for barn med særskilte behov. Tidlig og god hjelp kan bidra til å forebygge vansker og sosial ulikhet, fagskoleutdanningen Barn med særskilte behov legger nettopp vekt på dette. Gjennom utdanningen vil studenten lære om oppvekstfaget i samfunnet, pedagogikk og didaktikk, helsefremmende og forebyggende arbeid og barn og unge med særskilte behov. Fagskoleutdanningen gjør fagarbeidere godt rustet til å arbeide med barn og unge som har behov for ekstra oppfølging.

Finansiering

Studiet er finansiert av Utdanningsdirektoratet. Utgifter til semesteravgift (900,- pr. år) og litteratur må studentene dekke selv. Studiet er godkjent av NOKUT og gir rett til lån og stipend i Lånekassen.

Formelle kvalifikasjoner etter endt studium

Du får vitnemål med utdanningsgraden Vocational Diploma.

Fullført studium gir 60 fagskolepoeng. 

For nærmere opplysninger, kontakt Fagskolen i Østfold:

Gry Ulvedalen, utdanningsleder helse- og oppvekstfag, 69 38 13 00/905 06 621, gryulv@ostfoldfk.no

Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner