Content1 | col2

Fagskolen i Østfold etablerer fagråd

Fagråd for å borbedre samarbeidet mellom skole og næringslivet.

 

Den 19. november ble det etablert fagråd ved Fagskolen i Østfold. Som tilbyder av fagskoleutdanning skal fagskolen ta hensyn til lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov innenfor prioriterte samfunnsområder.

For å sikre et tett og nødvendig samarbeid med arbeidslivet, ønsker vi å etablere fagråd for hvert enkelt av våre studietilbud. Dette mener vi vil kunne gi en vinn-vinn situasjon hvor vi som skole får anledning til å bli enda bedre kjent med arbeidslivets kompetansebehov – både på kort og lang sikt, og med det kan vi tilpasse våre studietilbud til arbeidslivet. Arbeidslivet får en gyllen anledning til å bli bedre kjent med skolen vår generelt, våre studietilbud, våre ressurser (deriblant faglærere) og studenter spesielt.

Vi ønsker oss ressurspersoner fra nærings- og organisasjonslivet som kan komme med verdifulle innspill til oss som fagskole. Sammen med våre dyktige faglærere kan de bidra til å øke skolens kompetanse innen de aktuelle fagområdene, og være med på å utvikle nye studietilbud dersom slike behov avdekkes.

Tanken er å gjennomføre to møter pr år, et på høsten og et på våren.

Etablerte fagråd ved Fagskolen i Østfold får følgende mandat:

  • Fange opp og orientere om endringer og utfordringer innen fagområdet.
  • Gi råd og tilbakemelding om konkret innhold i temaene som inngår i emnene beskrevet i

    studieplanene. Hva bør prioriteres / nedprioriteres i undervisningen.

  • Bidra i forbindelse med hovedprosjekter, gjesteforelesninger, ekskursjoner, bruk av dataprogrammer, lab. utstyr, lab. oppgaver, m.m.
  • Gi råd om hva skolen bør vektlegge ved rekruttering av nye studenter og nye faglærere.

 

Det ble i første omgang dannet fire fagråd med fagene Elektro med fordypning Elkraft, BIM- tekniker konstruksjon, Kjemi med fordypning prosess og Bygg og anlegg med fordypning Bygg. Vi er fornøyd med en god oppstart, og håper på å få med enda flere ved neste korsvei sier Heidi Gamlesanne, Utdanningsleder, teknisk ved Fagskolen i Østfold.

Bygg

Petter Nilsson                  IEC-HUS

Ståle Andre Wiig              PEAB

Pål Kallasten                     Pro landskap AS

Håkon Glosli                     Backe Østfold

Kjemi

Jøran Edell Martinsen      Denofa

Cristell Solberg                 Denofa

Jacob Kristiansen              Klemetsrud forbrenningsanlegg

Lars Lauritzen                   Klemetsrud forbrenningsanlegg

 

Elkraft

Finn H. Lillestrand            Borregaard

Knut Rådal                        NELFO

 

BIM

Kjell A. Græsdal              Fredrikstad Næringsforening

Stian Gravnås                  Weber

Kristian L. Rasmussen     Plusarkitektur

 

Faggruppe BIM: Fra venstre Kristian L. Rasmussen (Plusarkitektur),Kjell Græsdal (Fredrikstad Næringsforening), Stian Gravnås (Weber), Heidi Gamlesanne (Utdanningsleder FiØ) og Kristoffer Moe (Faglærer FiØ)
Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner