Content1 | col2

Jonas Ørmen

Jobb som oppmålingsingeniør.

Jonas Ørmen, tidligere student på bygglinja ved Fagskolen i Østfold, holdt den 27.04.15 et foredrag for bygg studentene som nå går i 1.klasse.

Ørmen som har tømrerbakgrunn, fikk etter å ha gått fagskolen fast jobb i Fredrikstad kommune som oppmålingsingeniør. Han presenterte kommunens Geodataavdeling generelt og sine egne oppgaver ved avdelingen spesielt. Oppgaver som i hovedsak dreier seg om kartforretninger, og alt det dette fører med seg av for- og etterarbeid.  Dette er variert arbeid med både kontorarbeid, praktisk feltarbeid og publikumskontakt. Matrikkelføring er et eksempel på en av Ørmens oppgaver. Matrikkelen som er Norges offisielle oversikt over eiendom, blir betegnet som et av Norges viktigste registre. Føring av matrikkelen er derfor en betrodd oppgave som krever ferdighet og nøyaktighet. Som vanlig stilte også studentene mange gode og relevante spørsmål.

Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner