Content1 | col2

Rekordmange søkere til fagskolen

Årets søkertall er høyere enn på mange år. De seks fagskolene som samarbeider under paraplyen Fagskolene på østlandet mottar nå rundt halvparten av alle fagskole-søkerne i landet.

Fristen for Samordna opptak gikk ut 15. april, og de ferske tallene viser at rekordmange søkere i år har meldt sin interesse for fagskolene i Norge: De fylkeskommunale skolene har registrert i alt 5376 søkere. Og fra de seks samarbeidende fagskolene på Østlandet (fagskolene.no) kommer samme budskap: Ja, vi har en stor og gledelig økning.

Østlandsskolene dominerer

De seks østlandsskolene ruver i fagskole-terrenget: De mottar nå rundt halvparten av alle fagskole-søkerne i landet. Innhentede tall viser at drøyt 2600 studenter ønsker å begynne på skolene i Oslo/Akershus, Østfold, Vestfold, Telemark, Buskerud og Hedmark/Oppland (Innlandet).

Av de seks er Fagskolen Innlandet og Fagskolen Oslo Akershus de tallmessig klart største. Men i prosentmessig vekst svinger det best i Østfold; her rapporteres det om 116 prosent økning i søkertallene.

Studiekonsulent Bjørn Krogfoss ved Østfold fagskole understreker imidlertid at den voldsomme framgangen må tas med en klype salt, tallene for i fjor (165 søkere) og i år (357 søkere) er ikke helt sammenlignbare på grunn av endringer i opptaksrutinene. Men det er ingen tvil om at flere er blitt interesserte i fagskoleutdanning. Særlig øker helsefagene i Østfold, og mest attraktiv er fagretningen Barsel og barnepleie, her er søkningen tre ganger høyere enn antallet studieplasser.

Modernisering og synlighet

Den gode søkningen vi nå opplever, er nok et resultat av den brede omtalen som fagskolene har opplevd det siste året. Vi er kommet på dagsordenen. Erfarne folk kan ikke huske at omtalen har vært så god og så omfattende på mange år. En fersk NOU (offentlig utredning) og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens uttalelse om «fagskolenes år» har nok bidratt til et godt omdømme. Dessuten har vi hatt en omlegging i vår markedsføring ved å satse sterkere digitalt, og vi ser at besøket på våre nettsider har økt solid.

Bygg og anlegg størst

På landsbasis er det fagområdet bygg og anlegg som også i år tiltrekker seg flest studenter. Deretter følger elektro, helse og oppvekst, maritime fag og teknikk/industriell produksjon.

Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner