Content1 | col2

Åpen dag den 10. mars

En godt besøkt Åpen dag

Den 10. mars arrangerte Østfold fagskole åpen dag for 4. gang med godt besøk. Hver enkelt studieretning presenterte seg med nåværende studenter. På enkelte av studieretningene var det også tidligere studenter som fortalte hvilke type av jobb de har fått, og hvilken nytte de så langt har hatt av den utdannelsen de fikk på fagskolen. Det var mange skoleklasser fra videregående skole som også fikk presentert hvilke muligheter fagskolen gir til videre utdanning etter videregående skole. Vi vil også takke alle de studentene, tidligere studenter og lærere som deltok for å gjøre dagen vellykket.

Bildene viser litt av de besøkende og noen av de studentene som deltok.

Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner