Content1 | col2

Besøk på Kalnes videregående skole.

Besøk på Kalnes videregående skole.

Onsdag den 26. november var vi fra Østfold fagskole på besøk ved Vg2 Anleggsteknikk på Kalnes videregående skole som gjennomførte kurs i ADK-1.

 

Anleggsteknikk gir elevene mulighet til å gå i lære som:

Anleggsmaskinførerfaget

Vei- og anleggsfaget

Fjell- og bergverksfaget

Asfaltfaget

Banemontørfaget

 

Det er de to første fagene som vil kunne komme bort i dette med å legge rør til kloakk og vann. Derfor får disse elevene også ADK-1 kurs.

ADK-1 opplæringen (Anlegg, Drift og Kontroll) gir nødvendig kompetanse til praktisk utførelse av VA - ledningsanlegg, i samsvar med de krav som lover, forskrifter, normer og standarder stiller til et moderne ledningsanlegg. ADK1 kurset gjennomføres over 3 uker og består av 14 teoretiske delmål, i tillegg til delmål 15, som består av praktiske øvelser. Her skal ADK1 kandidatene bygge et ledningsanlegg hvor de mest brukte rørtypene blir brukt (duktile støpejernsrør, termoplaster og betong). Det skal utføres anboringer og påkoblinger på ledningsanlegget og det skal foretas kontroll av ledningsanlegget.

 

Vi snakket med Peter Dalevold som er elev på Vg2 anleggsteknikk, og spurte han hvorfor han hadde valgt dette faget. Han svarte at han hadde en kompis som hadde familie som jobbet ved Fosby maskiner og fikk høstferiejobb der. Dette synes han var trivelig og likte dette. Han trives best med å utføre praksis. Han liker ikke fellesfagene, men matematikk var ikke så «ille». Han er videre usikker på hva han skal gjøre videre, men sier at han må på nett for å se hvilke muligheter han har. Han har ikke så mange planer enda.

Bildene viser faglærer Ingar Lunde og Gars Kvam som underviser elevene i legging av rør og anboring på vannrør under trykk.

Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner