Content1 | col2

Besøk av VIA University college i Horsens

Østfold fagskole hadde besøk av VIA University College i Horsens Danmark.

Den 11. november var det tre lærere fra Universitetet i Horsens på besøk på fagskolen for å orientere om muligheter våre studenter har til å gå videre til Bachelor innen teknisk fag. Spesielt gjelder dette bygg og anlegg, men også maskinteknikk.

Det var Johan Eli Ellendersen, Niels Nissen og Christian Vrist som kom for å forklare hvilke muligheter våre studenter har til å videreutdanne seg til Bachelor.

Horsens er en stor skole med mange utenlandske studenter. Når det gjelder bygningskonstruktørutdannelsen kan en velge om undervisningen skal foregå på engelsk, eller dansk/norsk. Dette er en utdanning som tar 3,5 år (7 semestre). Når en har fagskolen får en ettergitt 3 semester, og følgelig er det bare to år igjen til en er ferdig med sin utdannelse til Bachelor. Deretter har en mulighet til å gå videre til sivilingeniør.

Hvis en søker til maskiningeniør er det på samme vis at en får ettergitt 3 semestre, og følgelig har bare to år igjen til en er ferdig som Bachelor.

Skolen tilbyr videre leieboliger som ligger mellom kr. 2100,- til 3500,-/mnd. avhengig av størrelse. Videre har de familieboliger til kr. 4700,-/mnd.

Utdannelsen er gratis og en har rett til lån fra Lånekassa.

For mer informasjon se denne linken VIA University College.

Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner