Content1 | col2

Stor økning i antall studenter

Forrige år hadde vi stor økning i antallet studenter. I år er økningen enda større. Det vil si at vi i år har tatt inn rekordmange nye studenter til fagskolen. Det er nå ca. 470 studenter som studerer ved fagskolen. Innen tekniske fag er det bygg og elkraft som er de store, men vi kan ta flere på maskinteknikk, kjemi matteknikk og kjemi prosessfag. Innen helse er det spesielt helseadministrasjon   som har god økning. Barsel og barnepleie og psykisk helsearbeid og rusabeid er retninger som tradisjonelt har god søkning. Når det gjelder helse, aldring - aktiv omsorg, kreftomsorg og lindrende pleie og livsstils- og kroniske sykdommer er dette studier som vi ikke vi fikk startet i år på grunn av for liten søkning. Vi vil fortsatt fram til og med uke 40 ta inn flere studenter der det er ledig plass.
Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner