Content1 | col2

Avgangsklassene i helsefag har presenterer sine hovedprosjekt

Alle avgangsklassene på de ulike helsefagene har presentert sin hovedprosjekt.

Østfold fagskole inviterte studenter, arbeidsliv, sensorer og andre interesserte til presentasjoner av årets hovedprosjekter på studieretninger for helsefag den 13. mai 2014.

Programmet var som følger:

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

8.30-9.00: Gruppe 1: Rusavhengighet, angst og aktivitet i behandling.

9.00-9.30: Gruppe 2: Barn med ADHD, leve med og få en bedre hverdag.

9.30-10.00: Gruppe 3: Bipolar lidelse i nære og profesjonelle relasjoner.

10.00-10.30: Gruppe 4: Behandling og oppfølging av rus og psykiske lidelser.

Helse, aldring og aktiv omsorg

10.30 – 11.00: Gruppe 5: Forebygging av angst og uro hos demente mennesker.

11.00 – 12.00: Pause

Barsel- og barnepleie

12.00 - 12.30: Gruppe 6: Ivaretagelse av det nyfødte barnet med gulsott og dets foreldre.

12.30 – 13.00: Gruppe 7: Bedre ammestart for å redusere behovet for ammehjelp på barselpoliklinikken

13.00 – 13.30: Gruppe 8: Hvordan redusere bruk av sosiale medier på barsel for å fremme tilknytning til det nyfødte barnet?

Helseadministrasjon

13.30 – 14.00: Gruppe 9: Personaladministrasjon for mellomledere - konflikthåndtering

14.00 – 14.30: Gruppe 10: Helseadministrasjonssekretærer i mellomlederrollen med fokus på budsjettering, årsberetning og regnskap

Nedenfor følger bilder fra presentasjonene og de innbudte.


Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner