Content1 | col2

Oppgraderingskurs for El & IT

Den 26. januar startet kurs for å oppdatere montører som har mange års erfaring i arbeidslivet.

Kursets mål:

Studiets hovedmål er å etterutdanne/videreutdanne med tanke på å kunne

dokumentere faglig kompetanse og teoretisk kunnskap på et nivå som ligger over

fagutdanning i videregående skole.
 

Kursets innhold:

  • Kunne beregne og måle elektriske størrelser, og kunne vurdere resultater
  • Redegjøre for regelverk for elektrofaget samt og kunne finne frem til relevant informasjon i forskrifter og normer
  • Kunne redegjøre for de ulike spenningssystemene og kunne velge rett utstyr og tiltak for å ivareta sikkerheten i installasjonen
  • Kunne velge, beregne og dokumentere valg av fjordingssystem i installasjonen
  • Å kunne planlegge, gjennomføre, dokumentere og verifisere en elektrisk installasjon
  • Redegjøre for ulike styringssystemer og kunne forstå tegninger, skjemaer og veiledninger knyttet til automatiserte anlegg
  • Telecom. Kunne planlegge og gjennomføre installasjon og vedlikehold av kabel og fordeleranlegg samt felles balingssystem for IT og telekom, kobber og fiber, int. NEK EN 50173 og 50174

Kurset var ferdig den 12. mars.

 

 

.
Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner