Content1 | col2

Bygg og anlegg på befaring ved nye Østfold sykehus på Kalnes

Besøk hos AF Gruppen.
En av studentene ved 2. klasse deltid bygg og anlegg jobber i AF Gruppen og hele besøket ble arrangert av studentene. Først fikk de presentert hele byggprosjektet og gjennomgang av HMS.
Bygg og anlegg på besøk hos AF Gruppen på nye Østfold sykehus.

AF Gruppen har inngått 8 kontrakter om bygging av det nye sykehuset. En av studentene ved 2. klasse deltid bygg og anlegg jobber i AF Gruppen og hele besøket ble arrangert av studentene. Først fikk de presentert hele byggprosjektet og gjennomgang av HMS. Deretter var det befaring.
Det ble fokusert på betongkonstruksjoner og at dette er et prestisjeprosjekt. Det ble vektlagt at alt blir gjort riktig med hensyn til HMS. Noe som de også lærer på fagskolen. AF Gruppen er gode på dette og byggherrene følger dette meget nøye. Flere av fagfolkene i AF Gruppen er tidligere studenter ved Østfold fagskole.
Alle foto: Finn G. Reiersen.
Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner