Content1 | col2

Østfold fagskole starter nytt studie til BIM-tekniker

BIMBygningsInformasjonsModellering – er et relativt nytt begrep. BIM har kommet for å bli og er i rask utvikling. Store byggherrer som Statsbygg og Forsvarsbygg har stort fokus på BIM allerede og det forventes at andre kommer etter. Det er derfor sterkt behov for økt kompetanse

BIMBygningsInformasjonsModellering – er et relativt nytt begrep. BIM har kommet for å bli og er i rask utvikling. Store byggherrer som Statsbygg og Forsvarsbygg har stort fokus på BIM allerede og det forventes at andre kommer etter. Det er derfor sterkt behov for økt kompetanse både hos byggherrer, rådgivende / prosjekterende og utførende.  Østfold Fagskole ønsker å bidra i denne kompetansehevingen, og  starter høsten 2013 – som den andre Fagskolen i Norge – opp eget studie for BIM teknikere. I første omgang ønsker vi å starte opp et deltidsstudie, noe vi er de første med i Norge. Studentene vil da være på skolen en dag og en kveld pr uke i to år, og vil lettere kunne kombinere utdannelsen med jobb.

En BIM tekniker skal være en viktig bidragsyter i nødvendig samhandling mellom aktørene i et byggeprosjekt. Han/hun skal gjennom 3D modellering (tegning) kunne benytte nødvendig og tilgjengelig programvare og med det bidra til å redusere risikoen for feilregistreringer, gjennomføre kollisjonstester mellom fagene, og for øvrig være med på å samle informasjon til bruk i alle byggets faser.

Østfold Fagskole har valgt å engasjere seg i etableringen av BIM Center Østfold. BIM Center Østfold skal støtte bygge- og eiendomsbransjen i Østfold, samt bygge kunnskap, nettverk og grobunn for nye produkter, tjenester og innovative bedrifter. http://www.bimcenter.no

Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner