Content1 | col1

BIM-tekniker, konstruksjon

(Deltid 2 år med undervisning 1 dag (0810-1540) og 1 kveld (1700-2105) pr. uke)

 

60 studiepoeng

 

Fagskolen i Østfold er  den eneste i landet som tilbyr denne utdanningen på deltid. BIM er en forkortelse for Bygnings-Informasjons-Modellering. En BIM-tekniker har arbeidsoppgaver innenfor fagområdene 3D-modellering av bygningskonstruksjon, installasjon og kvalitetssikring av digitale bygnings-/installasjonsmodeller for rådgiver-, entreprenør-, arkitekt- og ingeniørbransjen.

BIM er en realitet i bygg- og anleggsbransjen. Det er et stort og økende behov for bygge-/installasjonstegninger og informasjon som er basert på en tredimensjonal modell. Utdanningen BIM-tekniker, konstruksjon har som hovedmål at studentene tilegner seg sterke ferdigheter i digital modellering, informasjonsberikelse av modeller og presentasjon for særlig rådgiver-, entreprenør-, arkitekt- og ingeniørbransjen. BIM- og DAK-program brukes aktivt under utdanningen. Samtidig skal studentene også tilegne seg bygningsteknisk forståelse og lære å se sammenhengene mellom de digitale modellene og de påfølgende byggeprosessene.

Opptakskrav

For å bli tatt inn på studiet BIM-tekniker kreves normalt fag- eller svennebrev i et byggfag (for eksempel tømrer, murer, betongarbeider) eller tilsvarende realkompetanse. Søkere med 2-årig teknisk fagskole innen bygg- og anleggsfag, samt søkere med høgskoleutdanning innen bygg og anlegg med relevant praksis har også mulighet til å bli tatt opp. I tillegg må du ha grunnleggende IT-kunnskaper.  

 

Studentene anbefales å ha praksis på relatert arbeidsplass, gjerne hos en rådgiver-, entreprenør-, arkitekt- eller ingeniørbedrift to uker i løpet av året, fortrinnsvis på våren.

Mange større og mindre byggefirmaer satser sterkt på å bruke BIM for å effektivisere byggeprosessen i planlegging, byggefase og forvaltningsfasen. Eksempler på firmaer som satser på BIM er for eksempel Statsbygg, Cowi, Norconsult, Skanska, Selvaagbygg, NCC, og AF-gruppen. Bransjen har sterkt behov for å ansette medarbeidere med denne kompetanse.

 

Relevante ressurser:

Nasjonal plan ››

Litteraturliste 2018-2019 »

Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner