Content1 | col2

Østfold fagskole har gjennomført kurs for servicemedarbeidere

Østfold fagskole har gjennomført kurs for servicemedabeidere

I sykehusets arbeid med strategisk kompetanseplanlegging, er det besluttet å innføre en ny yrkesgruppe: servicemedarbeidere. Sykehuset har tatt Statistisk sentralbyrås fremskrevne mangel på helsepersonell på alvor. Framskrivingen beskriver en mangel fra 2020. Som et ledd i denne planleggingen ble det startet et forprosjekt som gjennomførte en kartlegging. Kartleggingen viste at det i gjennomsnitt per sengepost blir utført oppgaver man ikke trenger helsefaglig kompetanse til å utføre, tilsvarende 24,2 timer per døgn.

Fra den 24. september 2012 er det 8 somatiske sengeposter som får servicemedarbeidere i Sykehuset Østfold Fredrikstad. Innføringen vil fortsette trinnvis og målet er at alle enheter i sykehuset skal ha servicemedarbeidere når det nye sykehuset på Kalnes er ferdigstilt i 2015.

Servicemedarbeiderne skal bistå slik at helsepersonellet kan konsentrere seg om pasientene.

Servicemedarbeiderne skal utføre en rekke, ulike interne oppgaver. Arbeidsoppgavene skal tilpasses det nye sykehuset, med blant annet desentralisert sengmereings- og kjøkkenløsning. Eksempler på slike oppgaver er vedlikehold av lokale lagre - som går ut på å bestille og fylle opp mat, tøy og forbruksvarer. I tillegg skal servicemedarbeiderne bistå i forbindelse med måltider, vaske og re senger.

I disse dager gjennomfører de første servicemedarbeiderne et oppstartskurs med bistand fra Østfold fagskole. Kurset er lagt opp etter en kompetanseplan utarbeidet av sykehuset. Opplæringen går over 4 uker, hvorav det meste av teoriundervisningen foregår i Østfold fagskoles lokaler på Kråkerøy i Fredrikstad og dens lærere. Sykehuset Østfold og fagskolen har innledet et samarbeid hvor målet er å etablere en 1-årig deltidsutdanning for servicemedarbiedere på fagskolen fra høsten 2013.

 Flere kommuner har vist sin interesse for denne nye yrkesgruppen og ser at dette kan være en kompetanse de vil etterspørre i fremtiden.

Det øverste bildet viser foreleser Janne Håkensen  som er kst.seksjonsleder/prosjektleder Seksjon for avdelingstjenester Sykehuset Østfold.

De to neste bildene viser deltakere på kurset sammen med Rektor ved Østfold fagskole Jan Helge Solbrække.

Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner