Content1 | col2

Presentasjon av prosjekt - skivevendesystem for Sarpsborg Pistolklubb

Studentenes presentasjon.

Sammendrag
Vi tok på oss oppgaven med å designe, og lage en arbeidsbeskrivelse med tegningsgrunnlag på ett skivevendeanlegg for Sarpsborg pistolklubb. Vi måtte lage en ide om hvordan dette skulle løses med ett samarbeid med Spk. Løsningen vi kom frem til var ett skivevendesystem med bruk av pls styring og på at dette skulle lages modul basert med tanke på vedlikehold i fremtiden.

Vi hadde noen krav fra NSF som vi måtte forholde oss til med tanke på forskjellige skytegrener og tider for disse. Dette ga oss noen problemer i etterkant da vi ikke hadde mulighet til å programmere pls styringen selv men måtte sette det til en ekstern part.

Når vi gjorde dette prosjektet så hadde vi ett økonomisk tak på rundt 350 000,- som vi ikke måtte overstige. Arbeid som er blitt gjort er å komme på en praktisk løsning for dette, innhenting av pris på elektriske komponenter og ferdig sammenstilling av de mekaniske komponentene til skivevendesystemet. Vi måtte også lage ett tegningsgrunnlag på prosjektet. Vi innhentet også priser av diverse mekaniske bedrifter i Østfold for å få produsert prosjektet.

Faglig del

Vi har tatt for oss oppgaven med å lage ett skivevende system for Sarpsborg pistol klubb.

Oppgaven går ut på å lage enn konstruksjon som erstatter dagens skyte system. Dette valgte vi å produsere i galvanisert stål eller rustfritt, og med modul baserte enheter. Disse vil bli drevet av steppmotorer som blir styrt via en controller og driver, altså en elektrisk styring. Delene skulle også være hyllevare og lett å få tak i nærmiljøet. Systemet har vi designet med tanke på at det skulle være lett å vedlikeholde av alle uansett faglig kompetanse.

Vi hadde ett målt på og ikke å overstige 350 000,- i total kostnad. Ett tilsvarende anlegg med annet oppsett og styring koster rundt 350 000,- i år 1998 og måtte bestilles fra firma Spieth i Tyskland (Spieth, 2012).

Den programmerbare elektriske styringen (pls) må også programmeres til tider som må oppfylle standarder som Norges skyte forbund har bestemt til skyting i forskjellige grener.

De retningslinjer vi må følge er tatt ut fra NSF tekniske regler for alle skytegrener ( Se vedlegg 2).

Vi forholdt oss til følgende paragrafer:

? § 6.3.16.4.1

? § 6.3.16.9 og underliggende punkter

? § 6.3.16.10 og underliggende punkter

? § 6.3.9

? § 6.3.2.4

? § 6.3.2.5

Grunnen til at vi har valgt å bruke galvanisert stål eller rustfritt er fordi dette er ett anlegg som skal stå ute i vær og vind og til alle årstider.

Vi vil også gå for å produsere dette prosjektet i nærmiljøet og vil sende anbud til forskjellige bedrifter med riktig kompetanse. Vi håpet å få til en pls del, men vi manglet det riktige programmeringsverktøyet for dette. Vi fant også ut at vi også manglet de riktige fagkunnskapene til programmerings delen. Grunnen til at vi valgte å bruke 6 mm tykkelse i hoved bjelken er med tanke på gjenge partier til innfestning av modulene.

PLS

Vi skulle ha en pls styring på anlegget som gjorde det mulig for oss og styre 15 og 15 skiver separat. Vi begynte med å bestemme oss for hvordan vi skulle bevege skivene i dette anlegget. Vi hadde mulighetene som følgende elektrisk, luft eller hydraulisk. Etter en del diskusjoner kom vi fram til at et anlegg med elektriske steppmotorer ville være det mest kost og driftseffektive løsningen til vårt formål. Nå som vi har bestemt hvilken type drift som skal være på anlegget gikk vi til undersøkelse av forskjellige leverandører av steppmotorer. Her var det mange å velge mellom da disse motorene blir brukt i nesten alt i den moderne industrien. Til slutt falt valget på Aratron (Aratron, 2012) som leverandør. Her fant vi en motor som heter PK299EAT (se Vedlegg 3) også valgte vi driver og kontroller etter spesifikasjoner som Aratron anbefalte. Disse styrer motorene ved å sende pulser for å angi vinkelen den skal gå, og gir en bestemt hertz for å angi hastigheten på motoren. Disse kan Hovedprosjekt 5

serie kobles samens med inntil 36 motorer etter hverandre. Steppmotoren har en IP 65 klasse som tilsier at den da tåler vær og vind. (Se vedlegg 3).

Mekaniske komponenter

Vi har hovedsakelig valgt å lage denne konstruksjonen i galvanisert stål på grunnlag av kostnader og klima denne skal stå i. Alle akslinger vil bli el forsinket da dette gir en bedre overflate. Vi har også fått en pris der alle komponentene er laget i rustfritt stål men dette ville medført en ekstra kostnad på 43000,-. Hengslene til rammen rundt er laget i stål med kobber som sliteskiver i mellom. Konstruksjonen ble konstruert i Autodesk Inventor, her ble også samtlige animasjoner og tegningsgrunnlag produsert.

Vi har valgt å sette hver skive på en aksel som går gjennom et lager direkte in på motoren som sitter fast inni bjelken. Dette blir da en primær modul (se vedlegg 4, tegning nr. 14) som er lett utskiftbar. Seks primær moduler skaper en sekundær modul (se vedlegg 4, tegning nr. 15).

I hoved bjelken har vi valgt å bruke Hup 200*120*6 med en lengde på 3800 mm. ( Se vedlegg 4, tegning nr. 12).

Rammeholder aksel er Ø40*60 mm. (Se vedlegg 4, tegning nr. 11).

Rammeholderen har vi valgt å lage i 2 mm plate som blir knekket til en kanal.( Se vedlegg 4, tegning nr.10).

Modul lokket har målene 10*102*250 mm. (Se vedlegg 4, tegning nr. 9).

Sliteskivene som er laget i kopper har målene Ø39 med en 3 mm tykkelse. (Se vedlegg 4, tegning nr. 8).

Mellomaksel har målene Ø25 og med en lengde på 90 mm. ( Se vedlegg 4, tegning nr. 7).

Lagerbeskytter har målene Ø160 med en tykkelse på 1 mm. (Se vedlegg 4, tegning nr. 6).

Hengsle del 1 har målene Ø40 med en lengde på 50 mm. (Se vedlegg 4, tegning nr. 5).

Toppramme er laget i en Hup 30*30*2 mm. (Se vedlegg 4, tegning nr. 4).

Festepunkt for endelokk lages i en 10*23*23 mm plate. (Se vedlegg 4, tegning nr. 3).

Festebrakett lages i en 10 mm plate. (Se vedlegg 4, tegning nr. 2).

Endelokk har målene 5*120*200 mm. (Se vedlegg 4, tegning nr. 1).

Når vi skulle lage animering viste det seg at programvaren ikke var kapabel til å animere en så kompleks sammenstilling. Etter å ha rådført oss med fagfolk innen dette faget så bestemte vi oss for å lage en illustrativ animering.

Alle delene lages etter målsetting og spesifikasjoner fra tegnings vedlegg.

Tegningene som ble laget og skrevet ut ble brettet etter standarden NS 1415. (Se vedlegg 1) Hovedprosjekt 6

Innhenting av priser

Etter at vi hadde laget tegningsgrunnlagene kunne vi begynne å innhente priser fra flere leverandører. Vi sendte en prisforespørsel til 4 firmaer:

Vi fikk priser fra to firmaer inne tidsfristen som var satt i prisforespørselen(se seksjon 4 i hovedprosjektpermen). Vi fikk også inn priser etter tidsfristen som var satt, disser er det ikke tatt hensyn til, men er vedlagt i permen. Det var veldig stor forskjell på pristilbudene vi fikk fra NOK 195 000,- til NOK 371 700,-. Så valget vårt på leverandør i dette tilfellet ville ikke bli vanskelig.

Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner