Content1 | col2

Moss Jern og Stanseindustri besøker Østfold fagskole

Moss Jern og Stanseindustri var på besøk hos maskinfagstudentene

Fredag 20 april hadde avgangsstudentene på TIP linjen besøk fra bedriften Moss jern og Stanseindustri. Det var daglig leder Dag Gløer Aarum som på denne måten ville fortelle litt om bedriften og oppfordre studenter til å søke på stillinger hos dem.

Han kunne fortelle at bedriften hadde 30 ansatte og et budsjett på 50 millioner. Bedriften er lokalisert i Rygge like ved den nye flyplassen. Bedriften driver med, som navnet sier, produksjon av tynnplateprodukter. De var hovedsakelig underleverandør av disse tjenestene. Bedriften har moderne datastyrte maskiner som sikret høy ytelse og rett kvalitet. Bedriften hadde merket finanskrisen godt, men følte nå at ordreinngangen var bedre. Det var litt med bakgrunn i dette at de nå måtte øke bemanningen. Han kunne videre, veldig engasjert, fortelle om bedriftens satsing på LEAN-production. Han mente at dette hadde vært med på å bedre lager-, og kapitalbindingskostnadene for bedriften.

Han inviterte videre skolen til et samarbeid som, blant annet, kunne bestå i å la oss komme bedriftsbesøk

Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner