Content1 | col2

Besøk på Østfold fagskole for å rekruttere folk til Fredskorpset i Vietnam

Fredag den 2. mars var  Sigud A. Slåttland (CEO) og Marthe Chr. Haneborg (Network Coordinator) på besøk ved Østfold fagskole for å rekruttere fagteknikere til Slåttland Vietnam co. ldt. og Fredskorpset.

Slåttland mekaniske leverer mekaniske løsninger til offshore, onshore, subsea og til maritim industri.

Slåttland etablerte i 2008 et datterselskap i Vietnam for fabrikasjon. Etter en vellykket satsing mener de at dette har bidratt til at de har et stort fortrinn i fremtidig konkurranse i sine markeder.

Sammen med sine partnere i Vietnam, har de også etablert et utviklingsprogram for QA og HMS aktiviteter.

SMI Slåttland Vietnam Ltd Co, kan med norsk tilstedeværelse og prosjektstyring, samt fabrikasjon med Vietnamesisk fagpersonell levere kostnadseffektive mekaniske løsninger til olje og gass markedet ”world wide”.

I samarbeid med Fredskorpset har de to personer som går på ett ett-årige engasjement der. Nå er denne perioden i ferd med å løpe ut. Derfor var Slåttland på rekrutteringstur til Østfold fagskole for å skaffe to nye. De er på jakt etter to med teknisk bakgrunn og som er villige til å engasjere seg der i ett år. Disse to skal hjelpe lokalavdelingen i Vietnam til å oppnå norske (vestlige) kvalitetskrav. Slåttland har også to vietnamesere her i Norge.

De som reiser vil få ett erfaring og opplevelsesrikt opphold hvor en får betalt reise, boutgifter, lønn og andre sosiale utgifter.

Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner