Content1 | col2

Nye studietilbud fra høsten 2012

Fra høsten 2012 søker Østfold fagskole NOKUT om godkjenning av tre studietilbud. Under forutsetning av godkjenning vil vi i tillegg til de studietilbud vi har fra før kunne tilby:

BIM-tekniker, konstruksjon  (Byggnings Informasjons Modell)
BIM-tekniker-utdanningen vil bygge på en tredimensjonal virtuell bygningsmodell der man kan høste ut plantegninger, snitt, fasader, masseberegning osv. En BIM-tekniker er en bygningsteknisk tegner for arkitekter og rådgivende ingeniører. Som BIM-tekniker får du spisskompetanse i 3D-tegneprogram.
Utdanningen er 1-årig, eller 2 år deltid. 

Fagskoleutdanning i Livsstils- og kroniske sykdommer
I samhandlingsreformen rettes fokus mot pasientgrupper innen rus- o g psykiatriske lidelser, eldre omsorgstrengende og pasienter med livsstils- og kroniske sykdommer som KOLS, hjerte- og karlidelser, diabetes og sykelig overvekt. Denne utdanningen er rettet mot livsstils- og kroniske sykdommer.

Fagskoleutdanning i Veiledning for helse- og sosialsektoren
Hovedfokuset i videreutdanning i veiledning er å dyktiggjøre yrkesutøvere i helse- og sosialsektoren til å gi veiledning til brukere, pårørende, elever og medarbeidere.
I tillegg har helse- og sosialarbeidere selv et stort behov for veiledning. Et stort antall elever/lærlinger er under opplæring hvert år. Til dette er det behov for kompetente veiledere.

Helsestudiene vil tilbys på deltid over to år.
Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner