Content1 | col2

Matindustriens krav til den ideelle fagoperatør

Matindustriens krav til den ideelle fagoperatør Mandag den 30. januar var Cecilie Hänninen og Anne-Grete Haugen fra Matindustriens Kompetanseprosjekt på fagskolen for å presentere en rapport om "Den ideelle fagoperatør - kompetansekrav".
Matindustrien er inne i en utvikling hvor manuelle, ensrettede oppgaver blir erstattet av automatiserte prosesser hvor produksjonsmedarbeideren i større grad styrer og overvåker produksjonsprosessen. Dette krever kompetanse innenfor automatiserte produksjonsprosesser.
Rapporten var utarbeidet sammen med flere av bedriftene i matindustrien innen bryggeri-, meieri-, sjokolade-, kjøtt- og øvrige næringsmiddelproduksjon.Dette er interessant stoff spesielt for Østfold fagskole som er en av få fagskoler som tilbyr studie i matteknikk.
Resultatene av undersøkelsen ser du her »
Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner