Content1 | col2

Bygg på besøk ved VIA University College Horsens

Kenneth Lager Hansen, Voung Quoc Do, Henrik Wibe, Kristoffer Moe og Svein-Jørgen Buvarp alle studenter ved 2. klasse bygg, Østfold Fagskole samt faglærer Tor Raanaas på besøk i Horsens.
5 studenter fra Østfold Fagskole, 6 fra Fagskolen i Gjøvik og 4 fra Fagskolen i Kristiansand har fra 9. til 14. oktober vært sammen med 490 internasjonale studenter i Inovation week i Horsens, midtJylland. Studentene ble delt inn i grupper på ca 10 studerende med forskjellig bakgrunn både faglig (studerende innen IKT, markedsføring, maskin, bygg, etc.) og geografisk (Romania, Bulgaria, Litauen, Kina, Spania, Argentina, Frankrike, etc.). Hver gruppe skulle lage pocketmovie på maks 5 minutter om ulike teamer som ”nye metoder for å desarmere miner i Afganistan” og ”nye metoder for nettmøter og intern kommunikasjon”.
Det har vært en meget lærerik uke, med kreativ og sosial utvikling, med internasjonale kontakter. Alle har utviklet sine engelsk kunnskaper betydelig siden engelsk var språket som ble benyttet både i intern kommunikasjon og i filmene som ble laget.Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner