Content1 | col2

Matteknikkstudenter besøker Lab-messe

Onsdag 28. september var tredje år Matteknikk studenter og besøkte Lab11-messen på Lillestrøm.
De fulgte med stor interesse HPLC demonstrasjon. Forkortelsen betyr High Performance Liquid Chromatograph (på norsk væskekromatograf) som brukes til å måle mengden av ulike komponenter i en prøve. Dette skjer ved at væske drar med seg prøven gjennom kromatografen.
Videre så de blant annet på Atomabsorbsjonsspektrofotometer som brukes til å finne innholdet av metaller i prøver.
De så videre på utstyr som kan identifisere farlige bakterier som ikke er ønskelig i næringsmiddelproduksjon som for eksempel E.Coli-bakterien.
Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner