Content1 | col2

Bedriften Flexit besøker Østfold fagskole for å rekruttere fagteknikkere

Tirsdag 5. april var Avd. Leder Daniel Nilsen og Markedssjef John Dehli fra Flexit på besøk for å rekruttere nye fagteknikkere til bedriften. Etter å ha presentert bedriften og lagt fram planer for fremtiden så de for seg en betydelig utvidelse av arbeidsstyrken og en øking av kompetansen innen ventilasjon. I denne sammenheng mente de at fagteknikkere fra bygglinjen ville fylle deres behov for kunnskap og kompetanse fremover. Studentene fikk deretter anledning til å samtale med bedriftens representanter og søke jobb.
Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner