Content1 | col1

Ansatte ved Fagskolen i Østfold

 

 

 Bygg

 
 Torfinn Hagen  Faglærer  69 38 13 15  torhag2@ostfoldfk.no
 Kenneth L Hansen  Faglærer (vikar)  69 38 13 15

 kenhan9@ostfoldfk.no

 Kristoffer Moe  Faglærer BIM  69 38 13 15  krimoe6@ostfoldfk.no
 Espen Beyer Tomren Faglærer BIM (vikar)

 esptom@ostfoldfk.no

 Inge Handagard  Faglærer BIM (vikar)    ingeha@ostfoldfk.no
 Finn Gunnar Reiersen  Faglærer  69 38 13 15  finrei@ostfoldfk.no
 Per Nilsen  Faglærer (vikar)    pern@ostfoldfk.no
 Tor Raanaas  Faglærer  69 38 13 15  torraa@ostfoldfk.no
 Trond Atle Drøbak  Faglærer  69 38 13 15  trondad@ostfoldfk.no

 

 Elkraft

 

 
 Runar Johannesen  Faglærer  69 38 13 17  runjoh6@ostfoldfk.no
 Tom Erik Kjøniksen   Faglærer, IKT-  pedagogisk ansvarlig  69 38 13 10  tomkjo@ostfoldfk.no  
 Runar Olsen  Faglærer  69 38 13 17  runols2@ostfoldk.no
 Frank Wisur   Faglærer (vikar)  69 38 13 17  frankw@ostfoldfk.no 
 Terje Østerud   Faglærer  69 38 13 32  terost@ostfoldfk.no 
 

 Prosess- og Matteknikk

     
 Blanca E.B de Hvidsten  Faglærer  69 38 13 18   blahvi@ostfoldfk.no 
 Lillemor Gundersen   Faglærer  69 38 13 18  lilgun@ostfoldfk.no
 Rene Olsen   Faglærer  69 38 13 18  renols1@ostfoldfk.no 
  

 TIP/Maskinteknikk

 
 Morten N. Hovde  Faglærer  69 38 13 16  mortennh@ostfoldfk.no
 Geir A. Moum   Faglærer  69 38 13 16  geimou@ostfoldfk.no
 Ola Engh Gjone  Faglærer  69 38 13 16 olaegj@ostfoldfk.no 

 

 Fellesfag

     
 Anders Jarlsby  Faglærer LØM  69 38 13 35  andersja@ostfoldfk.no
 Tor Arne Moxheim  Faglærer LØM  69 38 13 35  torm@ostfoldfk.no
 Anne Helen Reymert  Faglærer realfag  69 38 13 17  annrey@ostfoldfk.no
 Marianne Løvli  Faglærer kommunikasjon  69 38 13 14  marwem@ostfoldfk.no
 Mette Søvik   Faglærer kommunikasjon  69 38 13 14   metsov@ostfoldfk.no 

 

 Helse- og oppvekstfag

 
 Anita M. Bjerk  Faglærer/Praksiskoordinator  69 38 13 06  anitje@ostfoldfk.no
 Tone Marita Eide Praksiskoordinator  69 38 13 06  tonee@ostfoldfk.no
 Grethe O. Bakkevold   Faglærer  69 38 13 13  grebak1@ostfoldfk.no
 Inger C.H. Grønnerød   Faglærer  69 38 13 12   ingercg@ostfoldfk.no 
 Hilde Hertzenberg   Faglærer  69 38 13 12  hilher@ostfoldfk.no
 Mina Nayee   Faglærer  69 38 13 12  minanay@ostfoldfk.no
 Marie T. Odsbu   Faglærer  69 38 13 13  marods@ostfoldfk.no 
 Anne Grethe Skjelbred  Faglærer  69 38 13 13  annegs@ostfoldfk.no 
 Line Jørgensen Faglærer (vikar)  69 38 13 12  linjej@ostfoldfk.no

 

 Administrasjon

 
 Berit Andersen  Økonomiansvarlig, studentadministrasjon  69 38 13 05  berand@ostfoldfk.no
 Hilde J. Larsen   Studentadministrasjon  69 38 13 01  hiljel@ostfoldfk.no
 Hanne B. Moen   Resepsjon, kontormedarbeider  69 38 13 30  hanmoe2@ostfoldfk.no
 Torgeir Solbrække  IT-ansvarlig  69 38 13 19  torsol3@ostfoldfk.no
 Anders N. Johannesen Lærling IKT support  69 38 13 19 andersnj@ostfoldfk.no 
 Ella Beck  Lærling kontorfaget  69 38 13 11  ellabe@ostfoldfk.no

 

 Ledelse


   
 Ketil Solbakke  Rektor  959 11 303  ketsol@ostfoldfk.no
 Gry Ulvedalen

 Utd.leder helse- og oppvekst, Leder administrasjon

 69 38 13 02 / 905 06 621  gryulv@ostfoldfk.no
 Heidi Gamlesanne   Utd.leder Bygg, Kjemi, BIM  69 38 13 31 / 954 02 667  heigam1@ostfoldfk.no
 Ole Kristian Thoresen   Utd.leder Elektro,  TIP/Maskinteknikk
 69 38 13 34 / 924 22 092  oletho2@ostfoldfk.no
 Josefine V. Daniels  Kvalitetsleder/studentveileder  69 38 13 33 / 971 28 774  josefind@ostfoldfk.no
 Christina Bang-Olsen  Innovasjon og markedsleder  908 22 263   chrban1@ostfoldfk.no
Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner